Solidar Fonder

Veckans marknadskommentar – Centralbankerna i fokus

Nyhet   •   Sep 09, 2016 07:48 CEST

I veckan som gått har Sveriges Riksbank rapporterat om att styrräntan hålls oförändrad på minus 0,5 procent. Vi har haft en relativt lugn utveckling på världens aktiebörser och fallande obligationsräntor. Med anledning av rådande marknadsförhållanden så har Solidar gjort omfattande förändringar i fondportföljerna.

Lugn på världens aktiebörser samt fallande obligationsräntor

Efter förra veckans starka avslutning så har utvecklingen varit relativt lugn på världens aktiebörser trots att statistiken i form av inköpschefsindex i USA visar på en inbromsning i både industri och tjänstesektorerna. Statistiken fick dock obligationsräntorna att falla och sannolikheten för en styr-räntehöjning i september, att sjunka.

Besked om oförändrade styrräntor i Sverige och Europa

Veckan har i övrigt främst präglats av centralbanksbesked. Sveriges Riksbank lämnar likt den Europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta oförändrad på -0,5 respektive 0 procent.

ECB fortsätter oförändrat sina köp i obligationsmarknaden.

Amerikanska ekonomin växer i måttlig takt och vi ser ökad politisk risk

Den amerikanska centralbanken presenterade sin analys över ekonomins tillstånd den så kallade, Beige Book. Slutsatsen är fortsatt att den amerikanska ekonomin växer i måttlig takt. De pekar dock på att den politiska risken har ökat i och med det stundande presidentvalet i november. Det är även en slutsats man kan dra om Europa med tanke på stundande val i flera tunga länder i regionen samt processen att föra ut Storbritannien ur EU.

Förändringar i våra fondportföljer

Solidar anser att aktier är det fortsatt attraktivaste tillgångsslaget i rådande lågräntemiljö. Vi har dock gjort omfattande förändringar i länder-allokeringen. Fonderna är nu överviktade i Nordamerika samt i tillväxtmarknader. Undervikt i Europa och Japan.

För ytterligare information, kontakta:Per Ström, Analyschef Solidar, 070-607 19 20