Solidar Fonder

Veckans marknadskommentar - fortsatt trendlös börs men stärkt USD och brittiskt pund. Solidar ökar nu köp i tillväxtmarknader.

Nyhet   •   Maj 20, 2016 11:51 CEST

Marknadskommentar 2016-05-20

Den relativt trendlösa utvecklingen på världens börser har fortsatt även denna vecka men på valutafronten så har både den amerikanska dollarn och det brittiska pundet stärkts.

Den amerikanska dollarn har stärkts

Den amerikanska dollarn har stärkts gentemot de flesta valutor. Orsaken är främst att sannolikheten har ökat något att amerikanska centralbanken höjer sin styrränta ytterligare ett steg redan i sommar. Detta efter att protokollet från förra centralbanksmötet offentliggjorts. Kommande ekonomisk statistik kommer dock troligen att vara avgörande.

Bättre tillväxt än väntat i Japan

Statistik från Japan har visat på en bättre tillväxt under första kvartalet. Även industriproduktion och maskinorder visar en något bättre utveckling. Japanska centralbanken har möte i juni och det blir spännande att se om det kommer ytterligare stimulanser.

Brittiska pundet stärktes i veckan

Den kommande omröstningen i Storbritannien som går av stapeln den 23 juni 2016 ligger troligen som en våt filt över både finansiella marknader och den europeiska ekonomin. Nya opinionsundersökningar visar på ett tilltagande stöd för stanna sidan vilket fick det Brittiska pundet att stärkas i veckan.

Solidar ökar köp i tillväxtmarknader

Solidar har under veckan gjort köp i så kallade emerging markets (tillväxtmarknader) och har därmed minskat undervikten något relativt vikten i världsindex. Vi ligger med fortsatt övervikt (hävstång) 115 procent i modellportföljen mot aktier samt fokus på Sverige, Europa samt Japan. Modellportföljen styr alla fonder och portföljer.

För ytterligare information, kontakta:

Per Ström, Analyschef Solidar, 070-607 19 20