Kompauto Nordic AB/Kompauto Air System AB

VEDIA - Övervakningssystem för kompressorer

Nyhet   •   Apr 30, 2013 13:08 CEST

Hur mår din kompressor just nu?

Power System lanserar ett helt nytt system för att du enkelt ska kunna fjärrövervaka din kompressor. Med det molnbaserade systemet VEDIA kan du från din dator, smartphone eller läsplatta i realtid se hur kompressoranläggningen arbetar, i god tid planera serviceåtgärder och hantera larmfunktioner.

Genom VEDIA kan du oavsett tid och plats följa hur kompressorerna på din anläggning arbetar. Det innebär att hanteringen av service hos ditt företag förenklas och förbättras. Service utförs i rätt tid och kan enkelt planeras för att undvika kostsamma driftstopp. Genom att följa kompressorns arbetskurvor får du också en möjlighet att optimera systemet och på så sätt minska energiförbrukningen.

Användandet av övervakningssystemet VEDIA kräver inga särskilda förkunskaper och ingen krånglig installation av programvara. Systemet är molnbaserat och kan användas från alla datorer och mobila enheter som smartphones och läsplattor. 

Vid installationen placeras VEDIA övervakningssystem vid kompressor och data överförs via kabelanslutning eller mobilt nät.  Ingen annan installation av programvara behövs eftersom datamottagningen sker via datorns webbläsare eller VEDIA WEB APP för smartphone och läsplatta.

·  Ingen installation av programvara behövs

·  Övervakning av kompressorer i realtid

·  Fungerar på alla enheter (PC/MAC, smartphone, läsplatta)

·  Lätt att lägga till ytterligare anläggningar för övervakning

Att planera underhåll, övervaka larm och hur kompressoranläggningen arbetar har aldrig varit enklare!

 

Generalagent

Kompauto Air System AB

Tel. 010-130 10 00

info@kompauto.se

www.kompauto.se