Tabellae SE

Verdo har släppt dokumentdelen av D365fO – i tid och inom budgeten

Nyhet   •   Jan 03, 2018 12:54 CET

Energibolaget Verdo UK har släppt dokumentdelen av D365fO – i tid och inom budgeten. Implementeringen lyckades tack vare branschkunskaper, ett ömsesidigt och bra samarbete samt omfattande affärskunskaper.


Om branschen

Kännetecknande för energi- och försörjningsbranschen är högt ställda krav på informationsnivå, användarvänlighet och förmedling av dokument. Kundernas förbrukning ska kunna specificeras per kund och tjänsterna ska kunna förmedlas på ett förståeligt sätt. Det gäller t.ex. för fakturor som med hjälp av Lasernet enkelt görs om till informations- och marknadsföringsdokument med grafer, QR-koder, årets förbrukning jämfört med föregående år, nyttiga energiråd m.m.

Kund hos Tabellae sedan 2014

På grund av ett stort antal leverantörer och kunder genererar Verdo många dokument. Därför investerade den danska delen av organisationen redan 2014 i Lasernet Input Management för mottagning av leverantörsfakturor och Lasernet Output Management för utgående dokument som t.ex. inköpsfakturor. Här används Lasernet bl.a. som ett verktyg för att skapa dialog med kunderna eftersom man snabbt och smidigt kan individualisera och fortlöpande ändra det innehåll som kunderna ser på dokumenten.

Stegvis uppgradering till 365 fO

Hela Verdo-organisationen är på väg mot Microsoft Dynamics 365, men istället för att ställa om alla avdelningar samtidigt bestämde man sig för att påbörja D365fO-projektet på ett avgränsat område – hos Verdo UK. På så sätt kunde Verdo minimera risker och samla nyttiga erfarenheter innan projektet infördes på övriga avdelningar.

Tabellae är ett säkert val när det gäller Dynamics 365

När implementeringen inleddes var Tabellae en av få implementeringsspecialister med erfarenhet av Dynamics 365.
På basis av de goda erfarenheter man redan hade från användningen av Lasernet i Danmark var Tabellae ett relativt säkert val när det gäller att t.ex. koda dokumentdelen av ERP-projektet själv – och då kunde Verdo istället koncentrera sig på den viktigaste delen av ERP-projektet.Framtidssäkrad konfiguration underlättar efterföljande implementering
Ur Tabellaes synvikel är grunden i lösningen uppbyggd som en genomtänkt baslösning med inbyggd flexibilitet avseende logik och struktur. På så vis blir det enklare att uppfylla de olika kraven på avdelningarna och utrullningen till övriga avdelningar blir billigare.

Att skapa en framtidssäkrad lösning från första början har varit möjlig tack vare ett givande och nära samarbete mellan Verdos kunniga personal och Tabellae. Det gäller inte minst under scoping-fasen då Tabellaes konsulter på ett tidligt skede skaffade sig alla nödvändiga kunskaper, bl.a. en grundläggande förståelse av vart företaget var på väg. Tabellaes Dynamics 365-kunskaper har även varit viktiga eftersom konfigurationen i 365 skiljer sig från AX.


7 dokument färdiga – och fler tillkommer
I november 2017 lanserades Verdo med de första dokumenten, bl.a. fakturor, inköpsorder, orderbekräftelser, följesedlar, kontoutdrag. Och fler tillkommer. Alla har tagits fram utifrån Tabellaes Best Practice-mallar. På så sätt fick man snabbt klart för sig vilket innehåll dokumenten skulle ha så att bara några få specialanpassningar behövde göras. Layouten kunde i stor utsträckning återanvända Verdos befintliga dokument som redan tagits fram med hjälp av Lasernet i Danmark.


365-lösningen släpptes i november 2017 – i tid och inom budgeten
Om VerdoVerdo är en internationell energikoncern med fokus på hållbar energi. Företaget erbjuder bl.a. energirådgivning och produktion av grönt bränsle som träpellets, briketter och hållbar biomassa. Verdo är verksamt i större delen av Europa och Afrika och har 17 bolag i Danmark och 1 i Storbritannien. I Danmark används AX 2012 medan det engelska bolaget just har gått live med ERP-systemet Dynamics 365.

Läs mer på www.verdo.dk
Kontakta Niels Pedersen på np@tabellae.se eller +46 (0)705 385344 om du vill veta mer om lösningen.