Tedestrand coaching AB

Vetenskaplig utvärdering klar angående visuell samtalsterapi genom Tedestrand-metoden.

Nyhet   •   Maj 04, 2012 13:53 CEST

Här kommer information direkt från den vetenskapliga utvärderingen.

Det är alltid viktigt med vetenskapligt stöd och beprövad erfarenhet. Så både jag som behandlare och metoden som något nytt bekräftas av denna denna vetenskapliga utvärdering som är genomförd. Läs själv nedanstående och bilda dig en uppfattning. 

Metoden kan med fördel även användas i grupp och som förbyggande information om hur det fungerar. Metoden är så ny att den endast finns i Oxelösund idag. Den vetenskapliga utvärderingen är det först steg som har tagits för att vetenskapligt bekräfta metoden..

Jag inleder med att visa utdrag från den Vetenskapliga Utvärdering - Kritisk granskning som genomförts av Linköpings Universitet. 
Om någon är intresserad av att ta del av hela utvärderingen eller vill träffa mig för mer information om ex. hur jag arbetar går det bra att kontakta mig:
kontaktuppgifter här: http:tedestrandmetoden.se

citerar från utvärderingen:

Utvärderingen visar bl.a följande: 

Tedestrandmetoden upplevs som trovärdig av fyra skäl:

• Informanternas positiva erfarenheter och upplevelser av behandlingen (vilka också är baserade på erfarenhet av andra metoder och terapeuter).

• Genom den beprövade samtalsmetodik som används, t ex KBT och Psykoterapi.

• Mot bakgrund av terapeutens omfattande egna erfarenhet som klient och
bakgrund som missbrukare.

• Kartans funktionalitet som verktyg i behandlingen beskriven av informanterna.

Pragmatisk förankring

• Kartan är enkel, tydlig och transparent. Kartan fungerar som verktyg.
Informanterna i utvärderingen bekräftar entydigt kartans funktionalitet. Kartan bidrar med kognitiva förändringar och stora skillnader i livskvalitet under och efter behandlingstiden. 

• De terapeutiska samtalen upplevs mycket positiva av informanterna. Terapeutenvisar stor lyhördhet och har en inkännande attityd. Tillit skapas och behålls genom hela behandlingen.

Snabba förändringar och förståelse av kartan

Ett tema som återkommer i såväl terapeutens beskrivning av metoden som i informanternas berättelser är förändringens hastighet. Överlag finns en uppfattning hos informanterna om att man har förändrats fort. 

Många gånger handlar det om att man nått ny insikt om sig själv, sina känslor och varför man har handlat på ett visst sätt redan efter några möten. 

En uppfattning om förändring är sammanlänkad med
förståelsen av kartan. Det framgår att man ”lärt sig” kartan efter ett mindre antal möten med terapeuten. Det handlar här om att lära sig kartan som ett verktyg eller ett redskap. Att både förstå och att använda kartan är viktigt.

”Redan efter fjärde femte gången hos Anders så kände jag att jag hade börjat få ganska klart för mig vad det här innebär. [IP 2: 66]”

Informanterna i studien har också en uppfattning om att det tar längre tid med andra metoder och med andra terapeuter. Även om samtalet och mötet med terapeuten är viktiga är det framförallt kartan som leder till en snabb förändring.

slut citat.

Länk till utvärderingen...

Oxelösund 2012-05-04

Anders Tedestrand


Videos för ytterligare förklaring - och sannolik bekräftelse:

Entropi som missbruk, ångest och annat komplext kräver en karta...

Vetenskaplig utvärdering klar angående visuell samtalsterapi genom Tedestrand-metoden!