Distillery | Fotograf Karl Forsberg

VFF Pension – nytt uppdrag för Karl Forsberg kommunikation

Nyhet   •   Feb 02, 2013 13:01 CET

Under andra halvåret 2012 har Karl Forsberg kommunikation AB i samarbete med Lennart Andersson (frilansande copywriter) tagit fram nytt namn, ny grafisk profil, ny webbplats och nya trycksaker för Volvoresultats Försäkringsförening och VFF Fondförsäkring AB*. Båda dessa samlas nu under ett namn: VFF Pension.

Arbetet inleddes som ett webbprojekt, dvs Volvoresultats Försäkringsförening önskade en ny webbplats. Men ganska snart stod det klar att hela den grafiska profilen behövde em rejäl ansiktslyftning. I samband med detta bestämdes också att samla kommunikationen under ett gemensamt namn. Eftersom VFF varit ett internt kortnamn föll det sig naturligt med VFF Pension.

VFF Pension förvaltar Volvo Företagspension för alla medarbetare inom Volvo-koncernen och Volvo Personvagnar i Sverige. VFF Pension erbjuder även en privat pensionsförsäkring till Volvoanställda och deras anhöriga. 

Under det senaste halvåret har Karl Forsberg och Lennart Andersson bl a tagit fram:

Nytt samlande namn – VFF Pension

Ny logotype och ny grafisk identitet, samlade i en Grafisk identietsmanual

Ny webbplats – www.vffpension.se . Webbplatsen är producerad i det testvinnande CMS-systemet SiteSmart ( www.sitesmart.se ).

Nytt korrespondensmaterial inkl visitkort.

Ny PowerPointmall och Rull-upp-design.

Nya trycksaker såsom Förköpsinformation, Försäkringsvillkor, Produktblad, Blanketter, Informationsbrev etc.

Annonser för Global Magazine.

Arbetet med att ta fram kommunikationskampanjer fortsätter under 2013.

*Volvoresultats Försäkringsförening är försäkringsgivare till de traditionella försäkringarna och dotterbolaget VFF Fondförsäkring AB är försäkringsgivare till fondförsäkringarna.