Decuria

Vi är stolta över att välkomna Annarella till Decuria!

Nyhet   •   Feb 13, 2013 10:24 CET

Expertområden
• Verksamhetsutveckling med fokus på kravhantering
• Styrning av program, projekt och förvaltning
• Workshopledning och metodstöd inom främst agila projektInriktning

Främsta kompetensområde
Annarella har under många år inom olika branschers IT-verksamhet arbetat med processer, metoder och modeller som ger effektivare IT-leveranser. De senaste åren har fokus legat på verksamhetskrav och leveransansvar inom IT-beställarorganisationer.

En av Annarellas starka sidor är att hon kan kommunicera med såväl IT-verksamhet och affärsverksamhet, som utvecklare och användare. Hon är lyhörd och har lätt för att skapa relationer, ser helheten och skiljer på vad som är viktigt och vad som är detaljer.
Annarellas uppdrag har på ett eller annat sätt handlat om att omvandla kund-, verksamhetsbehov och förväntningar till krav och målformuleringar. Det har gett henne mycket goda erfarenheter av förändringsledning samt att vara en tolk mellan IT- och affärsverksamhet. Annarella är också certifierad Affärsarkitekt, vilket har gett henne möjlighet att utveckla och förändra affärsmodeller.

Annarella har sedan 1998 arbetat som workshopledare inom såväl längre projekt som kortare uppdrag. Hon har bred erfarenhet av kravställande på IT-stöd och processer och agerar ofta metodstöd till ledning och verksamhet. Med en bakgrund som bl. a systemutvecklare, kravställare och projektledare har hon haft möjlighet att kunna arbetat praktiskt i alla faser av systemutveckling. Uppdragen har varit både större och mindre, ofta redan från idé och därefter utveckling, implementering och införande i linjen.

Annarella är van vid att koordinera, arbeta strukturerat och målorienterat. Som van workshopledare har hon också förmåga att engagera sina arbetskamrater till att nå resultat.

Referensuppdrag
• Kravanalytiker nytt intranät, Försvarsmakten 2012
• Verksamhetsanalytiker, Ragn-Sells 2009-2011
• SLeveranssansvarig, Apoteket IT 2001-2009