Assently

Vi blir intervjuade av BankID

Nyhet   •   Aug 06, 2015 10:22 CEST

E-signeringstjänsten Assently - erbjuder elektronisk avtalsunderskrift med Mobilt BankID.

Andreas Massarsch, VD på Trust Combinator som driver e-signeringstjänsten Assently. Berätta om de tjänster som ni har utvecklat, och där Mobilt BankID är en viktig del! Hur stor är användningen just nu och hur utvecklas den?

– Assently är en webbtjänst som levererar lösningar för olika e- signeringsprocesser. I och med att det är en molntjänst går det bra att sätta upp digitala avtalsflöden direkt, med liten eller ingen integration.

Vi har haft en mycket kraftig tillväxt det senaste året och vi ser en tydlig koppling mellan denna tillväxt och utbredningen av Mobilt BankID. Det finns numera i princip i var mans hand och är alltid tillgängligt. Detta har gjort att allt fler företag fått upp ögonen för de möjligheter och kostnadsbesparingar e-signering erbjuder. Ofta är just signaturen det sista steget att lösa för att få helt digitala flöden på plats, förklarar Andreas Massarsch.

Vi ser att användandet växer på alla fronter, men ska man lyfta fram ett område så är det företag med distansrelationer till sin kund, där man nu på ett säkert sätt kan säkerställa identiteten och få underlag undertecknat direkt. Detta har kunnat korta ledtiderna drastiskt – något som är till gagn för alla parter.

Vilka är era kunder?

– Vi har kunder i alla storlekar och branscher - gemensamt är att de har dokumentflöden eller processer att effektivisera.

Ett bra exempel på hur en organisation enkelt kan använda tjänsten är Hotell- och Restaurangs A-kassa, HRAK. På 15 minuter hade de laddat upp sin ansökan i PDF- format i vår tjänst, gjort några enkla inställningar och publicerat den som en länk på sin hemsida. Medlemmarna kan nu fylla i, e-signera blanketten med BankID och skicka in den i ett enda steg. Som en bonus kan HRAK parallellt med den signerade blanketten hämta ut all ifylld data i en Excelfil. Detta har för dem minskat administrationen och sänkt kostnaderna, berättar Andreas Massarsch.

För andra är det viktigt att kunna integrera e-signering generellt i sina system, och då handlar det ofta om att integrera mot vårt API.

Teknikkonsultföretaget ÅF är ett exempel på en större kund som integrerat e- signering för sina HR-flöden i sina egna system.

– Andra exempel på kunder är Vattenfall, Unicef och TeliaSonera. Vi har även haft stor framgång inom bank- och finansområdet, även om vi inte kan nämna några namn ännu.

Vad är viktigt för er framåt då det gäller BankID och e-legitimationer?

För oss är det viktigt att utfärdandet av BankID sker på ett kontrollerat sätt, så att man även i fortsättningen ska kunna lita på identiteterna. Naturligtvis är även uppetid och stabilitet på tjänsten nödvändiga förutsättningar för att användningen ska vara pålitlig.

– Sedan är naturligtvis utbredningen viktig och vi ser ju att fler och fler tjänster erbjuder lösningar med BankID. Det gynnar vår bransch och gör att man känner igen sig i flödet i vår tjänst, avslutar Andreas Massarsch. 

Nyhetsbrevet ges ut av Finansiell ID-Teknik BID AB.