Interimum AB - Utbildningar och konsulttjänster inom HR

Vi dig 6 tips för framgångsrik talanghantering

Nyhet   •   Nov 29, 2016 11:25 CET

Talent Management eller översatt till svenska talanghantering, handlar enkelt förklarat om hur du på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och behåller rätt medarbetare. Idag blir det allt viktigare för organisationer då en hel generation 40-talister går i pension och en ny generation är på väg in på i våra organisationer. Denna nya generation vill inte gärna jobba 80 timmar i veckan och ser inte heller värdet i att samla en miljon flygbonuspoäng.

Hur ska man då lyckas med sitt Talent Management? Vi ser att de organisationer som lyckas med sin hantering av Talent Management har arbetat fram strategier. Detta ser vi också är en avgörande faktor tillsammans med dessa frågor måste ligga högt upp på ledningens agenda för att en organisations lyckas i arbetet med Talent Management. Dessutom är ytterligare en viktig och avgörande faktor att Talent Management strategin bli en av pusselbitarna i det affärsstrategiska eller ledningsstrategiska arbetet.

1. För att en organisation ska nå affärsmässig framgång är ett väl fungerande ledarskap och medarbetarskap nyckeln.

2. Ta tillvara aktivt på medarbetarna och utveckla en ambassadörskapskultur.

3. Talent Management måste utgå från och vara integrerat i övriga strategier, visionen och den önskade organisationskulturen.

4. Att hantera Talent Management utifrån ett holistiskt synsätt, d.v.s. att alla delar samverkar till en helhet.

5. Att samarbetet mellan HR och linjen fungerar bra är en tydlig framgångsfaktor.

6. HR-funktionen måste ha resurser i form av IT-stöd för att kunna vara effektiva och kunna bygga strukturkapital och minska personberoendet.

Text: Mikael Gustavsson