B3IT Healthcare AB

Sköna, friska fläktar

Nyhet   •   Okt 13, 2016 17:00 CEST

Annette Mårdbrink är vd för B3IT Healthcare.

Jag välkomnar friska fläktar. Med nya ögon och nya förmågor får vi alla förnyad kraft att göra det vi pratat om så länge. Kanske för länge. För ibland tenderar vi att fastna i diskussioner och glömma själva görandet. Mycket snack men lite verkstad om man så vill.

Just nu står vi inför stora förändringar. De offentliga upphandlingar som pågår inom bland annat Sussa-samverkan och 2(3)R kommer på ett sätt att vända uppochned på hela marknaden. Det är så mycket som står på spel, både finansiellt och praktiskt, att upphandlingar begärs överprövade snarast regelmässigt än för att det är nödvändigt. Det skapar en känsla av kaos. Men så måste det inte vara. Vi måste komma vidare. Vi måste dessutom öka farten när det gäller digitalisering och införande av ny teknik för att hitta smartare arbetssätt och snillrikare tjänster inom välfärden.

Jag tror att det är viktigt att vi bejakar det nya och tar vara på det här och nu. Nytt blod förnyar och kan hjälpa oss att lyfta blicken. I det här numret av B3IT Healthcares nyhetsbrev lyfter vi därför fram Mats Ekstrand, ny strategisk rådgivare för Region Skånes digitaliseringsarbete och Anders Nordin, ny it-/mt-chef inom Norrlands läns landsting. Båda representerar de ingenjörssidan där de med tekniska ögon granskar vår människoorienterade verksamhet. Och kanske är det dags för det nu. Att släppa lite av de subjektiva ställningstagandena för en stund för att med objektivitet och teknik komma vidare. Men alltid, alltid, alltid är det ändå människan som är och förblir det primära för vården.

Också för den lilla människans skull behöver vi tekniken. För att fördela resurserna mer effektivt. För att gå vidare utan att skjuta upp processer. För att vi tillsammans, både människor och branscher, förmår så mycket mer. Och för att digitaliseringsprocessen tillhör oss alla, vare sig vi vill eller inte.

Hur gör vi då det bäst? Tänk om vi kunde hitta modeller för att utnyttja äldres erfarenhet och samhällsengagemang tillsammans med unga människors nya tankar och idéer. Att utveckla och behålla kompetens, som tillsammans med nya impulser arbetar med förändringsarbete, borde vara ett viktigt mål för att möta framtiden.

Mycket spännande är att Sussa-samverkan nu är ute i upphandling av framtidens vårdinformationsstöd och har skickat ut underlag för fas ett. Fem anbudsgivare går sedan vidare till fas två och Sussa beräknar att ha valt ut en leverantör vid halvårsskiftet 2017.

Spännande på ett annat sätt är de andra landsting som brottas med gamla system som snabbt blivit daterade.

Det behövs inte bara omtag. Det behövs nyhet, följsamhet och helhetsperspektiv. Det behövs initiativkraft. Idag är det verksamheten som önskar det nya.

Jag tror på de goda krafter som bejakas i och med LOU; Lagen om offentlig upphandling. Den syftar till justa affärer och bäst nytta för alla parter när lagen fungerar precis som den ska. Jag önskar att den används på ett sätt som gagnar alla. Men det är just det vi riskerar att kullkasta i dagsläget, när stora leverantörer tillåts sätta agendan genom att överpröva upphandlingar. Det kostar inte bara oss invånare stora pengar. Det kostar den tid som i dagsläget är så oerhört värdefull.

För det nya behövs här och nu när vården behöver det nya – och visar att den är redo för det!

ANNETTE MÅRDBRINK
vd B3IT Healthcare
annette.mardbrink@b3it.se