Eco By Sweden AB - LED & Ecodesign

Vi ska minska vår energiförbrukning till år 2020 och 2030 med ca 30 procent

Nyhet   •   Jan 27, 2017 08:30 CET

Miljömål för global utveckling och hållbarhet

Globala avtal på internationell nivå för miljön - Parisavtalet från 2015

Energieffektivitet har blivit en allt viktigare fråga. Inte minst ur lagstiftningsperspektiv men också ut ett affärsmässigt och miljömässigt. Till år 2020 ska vi minska för energiförbrukning med 20 % i hela Europa och med alla elektronikartiklar ska detta motsvara en avstängning av 400 kraftverk i energibesparing. Bara belysningen står för ca 65 kolkraftverk ungefär och som tidigare nämnts. 

År 2030 ska vi nå ytterligare ett miljömål - I paris slöts ett historiskt miljöavtal om globalt samarbete kring koldioxidutsläppen

Europakommissionen har föreslagit ett miljömål på 30 procent fram till år 2030. På EU-mötet i oktober 2014 sattes målet 27 procent till år 2030 och båda alternativen är lovande. I 2015 undertecknades ett globalt miljöavtal av samtliga betydande länder vilket är av de första i sitt slag där långsiktiga hållbarhetsmål satts upp och som blir gällande rätt. Alla ska sänka sina utsläpp och det med en successiv början nu!