Universitets- och högskolerådet

Vi söker 50 nya skolambassadörer för EU

Nyhet   •   Mar 20, 2012 09:50 CET

Sedan 2010 har drygt 70 lärare genomgått Internationella programkontorets utbildning till skolambassadör för EU. Nu är det dags att anmäla intresse för den tredje och sannolikt sista omgången av utbildningen, som genomförs i höst.

- I år söker vi framför allt skolambassadörer från de elva län i landet som tidigare haft ett lågt eller obefintligt deltagande i satsningen. Målsättningen är att få en så jämn geografisk spridning som möjligt av skolambassadörerna, säger Angela Andersson, projektledare vid Internationella programkontoret.

De län som är särskilt i fokus för årets satsning är: Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Jönköping, Kronoberg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland och Västmanlands län. Intresseanmälningar från skolor i de här länen kommer att ges extra poäng när de bedöms och har större chans att bli beviljade.

Ett stöd för skolhuvudmännen

Syftet med utbildningen till skolambassadör är att erbjuda skolhuvudmän stöd för att driva frågor om EU och Europa. Tanken är att de lärare som har genomgått utbildningen inspirerar och stöder kollegor när det gäller att undervisa om EU, och fungerar som dörröppnare gentemot myndigheter och organisationer. Utbildningen riktar sig till lärare inom gymnasieskolan och i grundskolans senare årskurser.

- Utgångspunkten är att utbildningen ska leda till skol- och verksamhetsutveckling på ett mer övergripande plan, säger Angela Andersson. Det handlar inte i första hand om att utveckla lärarens egen undervisning.

Projektkunskap och studiebesök på schemat

Utbildningen innehåller moment som projektkunskap, EU-engelska och möjligheter till stöd för europeiskt skolsamarbete genom Internationella programkontoret. Dessutom ingår en fem dagars studieresa, där deltagarna på plats i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg får lära sig mer om EU:s institutioner.

Sista anmälningsdag är den 30 april.

Utbildningen anordnas av Internationella programkontoret tillsammans med EU-kommissionen, Europaparlamentet och den svenska regeringen.

För mer information, kontakta:
Angela Andersson, projektledare Internationella programkontoret
Tfn: 08-453 72 96, e-post: fornamn.efternamn@programkontoret.se