Vägvalet

Vi vinner på att stoppa Västlänken - du avgör på söndag!

Nyhet   •   Sep 06, 2018 09:25 CEST

Västlänksivrarna säger att det inte går att stoppa Västlänken och motståndarna säger att det gör det visst. Då säger Västlänksivrarna att det kostar skjortan, varpå motståndarna säger att det kostar mindre än att bygga den. Vilken sida som får rätt avgörs efter kommunvalet i Göteborg den 9 september.

Mycket att spara

Men vad skulle det kosta att avbryta projektet?

I Trafikverkets information till regeringen om Västsvenska paketets kassaflöde 2015 samt i underlaget till Sverigeförhandlingen 2017, framgår att Trafikverket planerar att löpande betala ut sammanlagt 30 miljarder för Västlänken till och med 2026 (de ursprungliga 20 miljarderna uppräknade med index och utlagda i tid). Hösten 2018 kommer 4-5 miljarder att vara upparbetade. Vid mark- och miljödomstolen hösten 2017 uppgavs att tre miljarder var förbrukade.

Att avveckla projektet 2018 och häva de preliminära avtalen kan i värsta fall kräva upp mot en miljard i ersättningar till entreprenörerna. Trafikverkets samlade utbetalningar för Västlänken skulle då uppgå till högst sex miljarder.

Nyttigare projekt

När Västlänken utgår kan trängselskatten helt avsättas till övriga, nyttigare projekt i Västsvenska paketet, som beräknas kosta cirka 18 miljarder (14 miljarder uppräknade med index och utlagda i tid). Dessa 6 + 18 = 24 miljarder täcks då av redan betald lokal finansiering av Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen med tre miljarder, plus trängselskatten med nio miljarder och staten med 12 miljarder.

Transportstyrelsen tar årligen in trängselskatt på netto 900 miljoner. Skatten skall finansiera ovan nämnda nio miljarder. Tills nu har cirka fem miljarder samlats in. Vägskatten kan då avslutas efter ytterligare drygt fyra år, 2023.

Till besparingen på 24 miljarder ska läggas statens minskade lånebehov och räntekostnader på omkring två miljarder kronor, samt 2,5 miljarder i lägre driftskostnader när trängselkamerorna avslutas tidigare.

Avveckla Västlänken och spara sammanlagt cirka 29 miljarder! Svidande, faktabaserad kritik riktas mot projektet, som genom förödande svag förankring skadar demokratin i Göteborg. En tydlig majoritet av göteborgarna är emot projektet.

Alla parter blir vinnare vid ett avslut.

Claes Westberg (VV)

partiledare för Vägvalet