ABE Partners

Vikten av en domännamnsstrategi

Nyhet   •   Jul 09, 2013 09:20 CEST

Att populära varumärken även är populära hos de som försörjer sig på aningen mer ljusskygg verksamhet är sedan länge känt. Det är givetvis enklare att rida på ett redan etablerat och starkt varumärke än att bygga upp ett eget eller rikta in sig på ett svagare. Ett av världens starkaste varumärke de senaste åren är utan tvekan Google som sedan starten i slutet på 90-talet försett hela världen med populära tjänster som underlättat deras surfande på olika vis. Termen Google är alltså ett väldigt attraktivt mål för de som registrerar domännamn i syfte att driva trafik. TheDomains.com har skrivit en intressant artikel som behandlar just detta, och där framgår att det hela 977 domäner innehållandes namnet Google registrerades bara under .com och .net under en månad. Blott 6 av dessa registrerades av Google själva. Innebär detta att Google ska bedriva juridiska tvister mot samtliga i syfte att behålla sitt namn för sig själva på Internet?

Det är bara att acceptera att det inte till fullo går att kontrollera sitt varumärke, och det skulle ta ofantligt lång tid och mycket arbete att driva så många processer. För ett företag som Google och även andra företag med viktiga varumärken är det alltså av yttersta vikt att på förhand ha en ordentlig domännamnsstrategi som dikterar vilka namn som är viktiga och i vilka händelser och till vilket pris dessa ska försvaras. Vi är säkra på att Google har just en sådan, men bland svenska företag är det fortfarande vanligare att en strategi saknas än att den finns. Orsaken till detta är att många företag fortfarande inte fått förklarat för sig varför det är viktigt och att leverantörerna har fullt upp med att sälja domäner, istället för att agera strategiska rådgivare och upprätta domännamnsstrategier. I många fall kan även upprättandet av en ordentlig domännamnsstrategi försvåra säljandet av domäner, då det per automatik innebär att kunderna får en klarare bild över hur både marknaden och branschen fungerar.

  • Har ert företag en domännamnsstrategi?
  • Vet ni hur ni ska agera om ni upptäcker intrång på era immateriella rättigheter?
  • Kommer ni över huvudtaget att upptäcka den här typen av intrång?

ABE Partners erbjuder många olika typer av kundanpassade lösningar, både för bevakningjuridiska tvister och upprättande av domännamnsstrategier. Vår branschexpertis och vårt oberoende garanterar den bästa lösningen för er oavsett om ni redan råkat ut för problem eller om ni vill vara förutseende och förberedda.