Humanisterna

Viktigt att bibehålla barnperspektivet i hedersfrågor

Nyhet   •   Feb 08, 2017 10:16 CET

Emilia Ericson och Ulf Gustafsson i Humanisternas förbundsstyrelse skriver i Dagens Arena om vikten med barnperspektiv även i frågan om hedersrelaterat våld och förtryck. Artikeln tar både upp frågorna om barnäktenskap och behandlingen av barn som begått brott som klassas som hedersbrott.

Vi står inför en tid här i Sverige där de mänskliga rättigheterna utsätts för en storts prövningar vi aldrig tidigare skådat. Vi har med rätta förbjudit barnäktenskap. Detta med en tanke på att barn har rätt att vara barn. De har rätt till skydd från förhållanden där de kan utnyttjas och där maktobalansen är uppenbar.

Men nu ser vi exempel efter exempel där det kanske inte är lika lätt att avgöra vad som blir barnets bästa i en relation, i ett nytt land. Det finns med andra ord nya människorättsdilemman inom barnrätten i Sverige idag. Dessa bör mötas med gedigna barnkonsekvensanalyser och handlingsplaner.

Barnrätten är komplex och konventionens artiklar kan tolkas på lite olika sätt. Att följa barnkonventionen är inte alltid en enkel match. Så låt oss ha respekt för att svaren inte alltid är givna.

Läs artikeln i Dagens Arena.