Tekniska verken i Linköping AB (publ)

​​Viktigt besök på Gärstadverket

Nyhet   •   Apr 27, 2016 22:43 CEST

Bild: Gärstadverket i Linköping

Torsdagen den 28 april får Tekniska verken ett viktigt besökt till Gärstadverket. Det är en grupp bestående av representanter från EU-ländernas miljömyndigheter, industrier och miljörörelser. Arbetet leds av IPPC-byrån (som definierar vad som är bästa tillgängliga teknik i lagens mening) i Sevilla som lyder direkt under EU-kommissionen.

Inom EU finns cirka 400 förbränningsanläggningar, av dessa besöker gruppen nu sex stycken-fyra i Österrike och två i Sverige.

Större energianläggningar lyder under ett regelverk som är gemensamt för hela EU.
Regelverket bygger på att en teknisk arbetsgrupp, som är tillsatt av EU-kommissionen, fastställer hur låga utsläpp det går att åstadkomma genom att använda bästa tillgängliga teknik. Det är den arbetsgruppen som nu vill se Tekniska verkens anläggning, eftersom Gärstadverket anses vara en av de bästa anläggningarna i världen på att nyttja energi ur avfall med minimala skadliga utsläpp.

Resultatet av gruppens arbete blir ett referensdokument över bästa tillgängliga teknik (BREF) och publiceras i EU:s officiella tidning. Därmed blir dess innehåll bindande för alla avfallsförbränningsanläggningar i hela EU.
För Tekniska verken är det förstås viktigt att de regler som skrivs gynnar både energieffektiviteten och miljön.

Gruppen kommer på inbjudan av svenska Naturvårdsverket, som har bett Tekniska verken och Ekokem (tidigare SAKAB) att ställa upp som referensanläggningar för svensk avfallsförbränning.

För mer information kontakta gärna:
Henrik Lindståhl, utvecklingsingenjör Tekniska verken i Linköping, 013-20 91 15
Henrik.lindstahl@tekniskaverken.se