Masonite Beams AB

Vill bygga träbyggnader över 20 våningar

Nyhet   •   Feb 02, 2016 08:55 CET

Illustration: C.F. Møller

Text: Erik Mattsson

Flera storföretag i världsunikt forskningsprojekt

En mångdisciplinär forskningsgrupp har tillsats för att utveckla praktiskt genomförbara designförslag för höga träbyggnader över 20 våningar.

Syftet med projektet som kallas Tall Timber Buildings – Concept studies är att utveckla innovativa och genomförbara koncept enligt gällande byggregler, och att identifiera områden och processer som behöver studeras mer ingående.

Prioriterade områden som specifikt kommer studeras i ett inledande skede är bland annat brandsäkerhet, livscykelperspektiv och konstruktionstekniska lösningar – områden som är av största vikt för att säkerställa en säker byggnad över tid.

– Vi tror på att massiva träkonstruktioner ger stadsplanerare, arkitekter och designers stora möjligheter att utveckla innovativ och hållbar arkitektur. Men även om det redan finns en stor produktion av högkvalitetstimmer i Sverige, behövs en bredare kunskap och mer konkret erfarenhet i branschen, kommenterar Ola Jonsson, representerande C.F. Møller i projektet.

I partnerskapet ingår SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (projektägare), Växjö Kommunföretag AB, HSB, White, BTB, Bjerking, Briab, Brandskyddslaget, WSP, Moelven, KLH, Masonite beams, Linnéuniversitetet och C.F. Møller.

Forskningsprojektet, som stöttas av Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) och Smart Housing Småland, och är initierat av SP och Linnéuniversitetet i Växjö, löper fram till 2018.