Samhällsbyggarna

Vill du engagera dig i en av Samhällsbyggarnas sektioner eller regioner?

Nyhet   •   Okt 25, 2016 11:14 CEST

Vill du engagera dig i en av Samhällsbyggarnas sektioner eller regioner?

Just nu söker vi speciellt nya medlemmar till Region SYD, sektion Infrastruktur och sektion It och Digitalisering - hör av dig direkt till sektions- respektive regionsansvarig.

Du är alltid välkommen att engagera dig i alla våra sektioner och regioner! Se nedan om vilka vi har  och saknar du någon region eller sektion är du välkommen att föreslå en ny!

Samhällsbyggarnas regioner

Föreningens regioner verkar för att vara en mötesplats för föreningens lokala medlemmar samt bedriva en aktiv verksamhet inom detta område. Regionerna är en viktig del i föreningens ambition att vara ett rikstäckande nätverk med lokal förankring.

Regionernas engagemang och aktiviteter byggs upp av att aktiva medlemmar inom det området vill driva en verksamhet genom föreningens försorg.

Samhällsbyggarna har för närvarande följande aktiva regioner :

Norra Norrland

Mellersta Norrland

Mälardalen

Storstockholm

Syd

Väst

Örebro

Här hittar du mer information om regionerna och kontaktuppgifter till regionansvariga

Samhällsbyggarnas sektioner

Föreningens sektioner verkar för att driva frågor inom specifika ämnesområden i samhällsbyggandet. Sektionen kan vara nationellt eller regionalt förankrad och dess syfte är att erbjuda ett utbyte mellan dess aktiva samt de medlemmar som verkar inom området. Vidare arbetar sektionerna för att tillse att aktuella ämnen lyfts fram (genom ex. seminarier eller studiebesök) samt att förse tidningens redaktionsråd med uppslag till intressanta artiklar inom ämnesområdet.

Sektionerna är en viktig del i föreningens målsättning att verka för en hög kompetensnivå inom samhällsbyggandets olika områden.

Samhällsbyggarna har för närvarande följande aktiva sektioner:

Fastighetsanalys och marknad

Fastighetsförvaltning

Fastighetsvädering

Finansiering och transaktion

Miljö/Hållbar utveckling

Infrastruktur

It & Digitalisering

Internationell verksamhet

Juridik

Lantmäterihistoria

Projektledning

Seniorer

Stadsutveckling

Student

Young Professionals

Här hittar du mer information om sektionerna och kontaktuppgifter till sektionsansvariga