Svensk Vindkraftförening

Vindkraft och försvarets nya riktlinjer

Nyhet   •   Okt 06, 2010 09:03 CEST

Måndag, 5 oktober kom det ut nya riktlinjer för bedömningen av vindkraft i närheten av flygplatser och väderradar. Svensk Vindkraftförening och branschen är inte nöjda med militärens nya riktlinjer.

Svensk Vindkraftförening var tillsammans med Svensk Vindenergi på ett informationsmöte med Försvarsmakten den 1/10. Försvarsmakten informerade där om sina nya riktlinjer och beslut angående stoppområden för vindkraft i närheten av flygplatser och väderradar. Vi anser att beslutet är förhastat men att detta möte ser vi som en inledning för en fortsatt dialog vari vi kan finna lösningar för att kunna minska områdena som påverkas av detta beslut och som medför allt för stora begränsningar för vindkraften. Genom en förbättrad dialog hoppas vi att vindkraftens och Försvarsmaktens intressen ska kunna samexistera i framtiden.

Mer information om de nya riktlinjerna finner ni på Försvarsmaktens hemsida

Uppmaning till vår medlemmar. Viktigt är att för er projektörer som befinner sig i anslutning eller i områden som berörs måste kontakta militären. Varje ärende kommer behandlas individuellt och ni kommer då få besked hur militären kommer behandla ert ärende. Vid uppförande av mätmast är det viktigt att ni bevakar att kommunen kontaktat militären. Inte alla kommuner ser uppförandet av mätmast som bygglovspliktigt och kontaktar därför inte militären.