Proton Finishing AB

Vindkraftverk ett nytt segment som växer - Proton Finishing

Nyhet   •   Nov 16, 2010 19:27 CET

Affärer med kraft

Vindkraftverk ett nytt segment som växer

Proton Finishing stärker sin position som leverantör genom samarbete med vindkraftsindustrin. Havsbaserade vindkraft är idag ett snabbt växande energislag. Runt om i Europa byggs tusentals vindkraftverk och en helt ny industri blir verklighet. Energiförsörjningsfrågan är ett aktuellt diskussionsämne i många sammanhang. De fossila bränslena är ändliga resurser som gradvis försvinner. Vi vet därför att det är viktigt att vi använder oss utav förnybar energi.

Vestas jobbar uteslutande med vindkraft och de är ledande med sin utveckling inom detta område. Dokka Fasteners, som är en stor leverantör av fästelement till Vestas, vet att det inte finns några möjligheter till kompromisser när det gäller fästelement till vindkraftverken. Styrka under den starkaste storm där allt skall hålla, så uttrycker de det själva.

Dokka Fasteners är långt fram vad gäller produktutveckling, vilket också innebär motsvarande höga krav på alla samarbetspartners. Här kommer Proton Finishing in i bilden. Bultar till krafverksvingarna och till generatorerna måste ha högsta kvalitet på ytbehandlingen.

-Med vår ytbehandling Delta MKS har vi marknadens bästa skydd för en vindkraftpark till havs, berättar Jörgen Bisgaard, kvalitet och miljöchef Proton Finishing i Bröndby.
-I och med att ytan med Delta MKS klarar att stå emot påfrestningarna så pass bra och att livslängden är lång blir underhållskostnaderna för vindkraftverken mycket lägre


Ytan är säkerställd.

Med hjälp av Proton Technology har vi kunnat säkerställa att ytbehandlingen verkligen håller vad vi lovar.

- Vi utsätter de ytbehandlade bultarna för en tuff saltdimmemiljö. När de klarar det testet vet vi att de kommer att klara miljön ute till havs, säger Göran Holmbom, VD, Proton Technology.
- Min uppfattning är att Delta MKS är dessutom ett bättre alternativ ur energiförbruknings¬synvinkel, den härdar vid 220 grader. Vid varmgalvanisering doppar man detaljer i smält zink som håller ca 450 grader.

Orderingången förväntas öka.

Det ser ljust ut på marknaden för vindkraft industrin. Indikationer från leverantörerna talar för att orderingången blir ännu större under 2011.
-Både Vestas och Dokka är stora aktörer på den här marknaden så det känns jätte kul att vi får leverera till dem. Produktionen har mer än fördubblats det senaste året och vi räknar med att det fortsätter att öka. Vindkraftverk är en starkt växande marknad. Vi ser ljust på framtiden, avslutar Jörgen Bisgaard.

 

Proton Finishing