RISE Research Institutes of Sweden AB

Vinnande förpackningar i framtida avfallsystem

Nyhet   •   Aug 16, 2012 11:15 CEST

För att skapa bredare forskningsunderlag genomför Innventia nu en webbenkät rörande företags uppfattning om framtidsscenarier för förpackningar i ett avfallsfritt samhälle. Webbenkäten görs inom projektet Sourcepack som Innventia genomför på uppdrag av Intressentföreningen Packforsk.

Enkäten berör frågor inom tre områden:

  • Avfallsområdets utveckling
  • Framtida bearbetningsmetoder för förpackningar
  • Vinnande förpackningsmaterial

I projektet har inledningsvis en workshop genomförts med ett begränsat antal företag där framtidsscenarier diskuterades och avgränsningar för projektet fastställdes.

Gå till enkäten: http://www.innventia.com/sv/Det-har-kan-vi/Forpackningar/Enkat-Sourcepack/

Kontaktperson: Ann Lorentzon, ann.lorentzon@innventia.com