Svensk Vindkraftförening

Vintervind - en konferens med fokus på vindkraft i kallt klimat

Nyhet   •   Sep 20, 2010 08:35 CEST

Vinkraft i kallt klimat är en av de största och viktigaste utmaningarna för att nå de mål som satts upp för svensk vindkraft till 2020. Över hälften av den kommande kapaciteten i nya svenska vindkraftsprojekt projekteras för områden där temperaturen understiger -20 grader i fler än nio dagar varje år eller som utsätts för signifikant nedisning. Detta ställer inte bara stora krav på teknisk utrustning utan får också konsekvenser för kapacitetsutnyttjandet i dessa områden vintertid. Samtidigt rymmer dessa områden enorm potential både när det kommer till vindförhållanden och byggnadsmöjligheter.

Vintervindkonferenserna är en viktig del i arbetet för att skapa de förutsättningar som krävs för samarbete inom branschen kring frågor om vindkraft i kallt klimat, såväl nationellt som internationellt. Sedan 2008 har Svensk vindkraftförening arrangerat två konferenser som samlat nationella och  internationella representanter från investerare, projektörer, forskare, tillverkare, intresseorganisationer, myndigheter och energibolag.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om tidigare arrangemang och om den kommande konferensen Winterwind 2011.

Winterwind 2008
Vintervind 2010
Winterwind 2011