Impact Executives

Virve Meesak om IMPACT MANAGEMENT

Nyhet   •   Feb 16, 2017 16:00 CET

Virve Meesak är sedan 2013 Group EVP HR hos FLSmidth. Hon har en bakgrund från flera senior HR-befattningar inom Electrolux, Perstorp, Sandvik och Alstom. Hon har även erfarenhet från flera framgångsrika uppdrag i egen regi.

Vad anser du är skillnaden mellan IMPACT management och interim management?

- För mig är det två olika saker; interim management signalerar för mig en tillfällig lösning där man går in i en redan väl definierad roll. Impact management handlar om att ta in en erfaren förändringsledare i en funktion eller projektledarroll när något behöver förändras, förflyttas eller om situationen är turbulent. En IMPACT manager kan snabbt tillföra värde till organisationen och funktionen, samt bidra med värdefulla erfarenheter och ett utifrånperspektiv.

Varför valde du att tidigare arbeta som IMPACT manager?

- Jag hade egentligen bestämt mig redan för flera år sedan att arbeta interimt, men så utvecklades saker annorlunda och jag fick en fantastisk utmaning här hos FLSmidth. Det som jag upplever som spännande och utvecklande med impact management är att få jobba med förändring och att verkligen få bidra med det jag sett från olika verksamheter. Jag trivdes oerhört bra med att få pröva olika miljöer, kulturer och problemställningar.

Vilka är dina bästa råd för att vara en framgångsrik IMPACT manager?

- Det är viktigt att veta att det inte är en roll som passar alla. Framförallt måste man se till att man är trygg i den erfarenhet man har och att man trivs med både förändring och osäkerhet. För att lyckas är det viktigt att ha koll på vad man ska leverera så att uppdragsgivare känner att de får ”valuta för pengarna”. Du förväntas att leverera snabbare och med högre kvalitet vilket ställer krav på att man ligger i linje med förväntningar och snabbt kan fånga upp om något ändras under vägen. Frågor att ställa sig är ”vem är min huvudsakliga uppdragsgivare?” (styrelse? VD? organisation?) och ”har de olika intressenterna samma förväntningar på mitt uppdrag?” - stakeholder management är viktigt att hantera direkt.

Tycker du att IMPACT Management bidrar till mer diversity på arbetsmarknaden?

- Min erfarenhet både som köpare av tjänsten och som konsult är att man värderar erfarenhet på ett helt annat sätt i de här rollerna. Jag tycker även att formen kan göra företag mer öppna för att plocka in personer med annan kulturell bakgrund.

Vad är viktigt för dig som potentiell kund när du väljer en samarbetspartner inom IMPACT management?

- För mig är det viktigt att de jag jobbar med har erfarenhet av executive search och verkligen vet hur man utvärderar kandidater. När jag väljer en samarbetspartner så vill jag vara trygg i att denne vet hur man gör personbedömningar och säkerställer att det finns en bra matchning kompetens- och kulturmässigt. Har man den bakgrunden är man också bra på att analysera och utmana i dialog kring organisation, arbetsinnehåll och utmaningar.