Byggherrarna

Visa ledarskap regeringen!

Nyhet   •   Jul 02, 2012 16:49 CEST

”Vi får inte blanda ihop målnivåerna vad gäller energiprestanda med de minimikrav som ska gälla alla nya byggnader” skriver Ulf Perbo i ett debattinlägg i Byggindustrin. Vi ställer oss frågan; Vilka är målnivåerna? Vad är regeringens ambition?

Ulf Perbo menar i sitt debattsvar att Boverkets Byggregler (BBR) ska utgöra det minimikrav som alla byggnader ska klara, till och med de med sämst förutsättningar, och att BBR därmed inte har något att göra med den högsta möjliga energiprestanda som vi ska eftersträva. Detta är ett argument vi kan förstå och acceptera, men är det verkligen marknadskrafterna som ska se till att riksdagens mål nås? Ett mål som är satt så högt som att halvera energiförbrukningen till 2050. Finns det verkligen ingen önskan eller vilja från regeringen att visa ett engagemang i frågan och på ett tydligt sätt kommunicera den ambition man har?

Detta gör mig minst sagt förvånad och något besviken. Fastigheter utgör en avsevärd del av den totala energiförbrukningen i landet. Genom att minska energiförbrukningen och sträva mot att nå riksdagens mål kan vi bidra till att Sverige faktiskt också når detta mål. Genom att inte skärpa lagkraven och inte tydligt kommunicera en ambitionsnivå överlåter nu regeringen till marknadskrafter och den enskilde fastighetsägaren eller byggherren att själv välja att antingen försöka bidra till att nå riksdagens mål eller strunta i det. Allt ifrån eget tycke, smak och lust. Är det verkligen inte dags för regeringen att tydligt och klart ge oss ett direktiv, en ambitionsnivå att sträva mot, med eller utan skärpning av regelverket?

Mats Björs
Vd Byggherrarna