Infotech Umeå

Vitec tar över norsk tjänst för fastighetsmäklare

Nyhet   •   Mar 03, 2015 07:17 CET

Vitec fortsätter köpa upp bolag. Näst på tur är norska programvarubolaget Fox Publish och dess svenska systerbolag Adservice. Bolagen erbjuder ett publiceringssystem för fastighetsmäklare.

Programvarubolagen Fox Publish och Adservice levererar publiceringsverktyg till norska och svenska fastighetsmäklare som ger dessa tillgång till marknadsuppgifter som fastighetsmäklaren behöver i sin säljprocess.

Affärsmodellen i Fox ger en mycket hög andel repetitiva intäkter. Genom förvärvet stärker Vitec sin ställning som en långsiktig och resursstark nordisk leverantör av branschspecifika affärssystem. Förvärvet tillför Vitec-koncernen 11 nya medarbetare.

– Fox AS är ännu ett exempel på ett lönsamt, nischat programvarubolag med tydligt vertikalt fokus och utgör därmed en verksamhet som redan från början helt passar in i Vitecs affärsstrategi, säger Lars Stenlund, VD Vitec.

Tillsammans omsatte Fox Publish och Adservice 2014 ca 28 Mkr med ett gemensamt resultat på ca 4 Mkr. Norska marknaden står för cirka 80 procent av omsättningen. Betalning sker kontant med 14,2 MNOK vid tillträdet.