Polska institutet

VITTNESSEMINARIET: DET BÖRJADE I POLEN. SVERIGE OCH SOLIDARITET 1980–81

Nyhet   •   Nov 30, 2010 11:40 CET

VITTNESSEMINARIET: DET BÖRJADE I POLEN. SVERIGE OCH SOLIDARITET 1980–81

MÅNDAG 13 DECEMBER, KL 13-16

Södertörns högskola

Svarta lådan

Vittnesseminariet behandlar de svenska kontakterna med fackföreningsrörelsen Solidaritet och andra oppositionsorgan under 1980-talet. I panelen ingår personer som på olika sätt var med att utveckla det svenska stödet till Polen.

Medverkande:

- Sven Hirdman, statssekreterare i försvarsdepartementet, senare ambassadör

- Håkan Holmberg, aktiv i Östeuropakommittén, senare riksdagsledamot (FP), chefredaktör

- Sten Johansson, professor, chef för SCB, hade redan på 1970-talet kontakter med den polska oppositionen

- Bengt Säve-Söderbergh, chef för Arbetarrörelsens internationella centrum, ansvarig för arbetarrörelsens Polenhjälp från 13/12 1981, senare ambassadör.

- Jakub Święcicki, forskare Utrikespolitiska Institutet, lämnade Polen i början av 1970-talet, aktiv inom Östeuropakommittén samt verkade för KOR och Solidaritet

Samtalet leds av prof. Torbjörn Nilsson, som bisittare fungerar prof. Karl Molin.

Lokalen, Svarta lådan, ligger i den halvcirkelformade Moas båge som är högskolans huvudbyggnad. Man går in i dess bortre ände (räknat från pendeltåget), hus B, märkt Aulan. Sedan är det två trappor ned, skyltat hela vägen.

Läs mer: Södertorn-Det började i Polen

Arrangör: Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola