Vittra

Vittra Vallentunas rektor om sitt ledarskap och resan mot SIQ:s kvalitetsutmärkelse

Nyhet   •   Feb 10, 2016 21:43 CET

Elin Möller, rektor och förskolechef på Vittra Vallentuna, som häromveckan tilldelades SIQ:s kvalitetsutmärkelse ”Bättre Skola”, är en ledare som vet vad hon vill. Hur har Elin Möllers resa i Vittra sett ut och framförallt, hur arbetar hon med sina medarbetare för att bygga en skola av hög kvalitet, där barn och elever når sina mål?

 

Du började i Vittra 2003, vad är det som har gjort att du stannat kvar i över 15 år?

– För att trivas behöver jag både uppleva att jag har kontroll och samtidigt få vara med där det händer, där det sker utveckling och finns möjligheter, det får jag i Vittra. Jag har alltid fått gehör för mina idéer här, alltid blivit utmanad och sedd för det jag har gjort. Det har bidragit till att jag kunnat växa inom organisationen.


Ni har ju nyligen fått ett pris av SIQ som i sin tur agerar på uppdrag av regeringen. Hur har resan mot ”Bättre Skola” sett ut för dig och Vittra Vallentuna?

– Jag tillträdde som rektor på Vittra Vallentuna hösten 2013, innan dess var jag rektor på Vittra Törnskogen. Vi stod inför en kommande skolinspektion och hade ganska många missnöjda föräldrar som ifrågasatte allt från kvalitet till kommunikation och undervisning. Det var ett tufft läge som vi lyckades vända genom att systematiskt genomlysa varje del av verksamheten, skapa handlingsplaner och snabbt skrida till verket. Det gav goda resultat och vi klarade inspektionen och återfick föräldrarnas förtroende. Nu, några år senare, vinner vi pris för vår höga kvalitet och det känns naturligtvis extra bra.


Du har varit i Vittra länge, vad skiljer Vittra nu från då?

– När jag började i Vittra 2003 var det inte lika många skolor som idag och vi var mer en isolerad ö. Idag finns en större transparens och idag ingår vi en stor koncern. Men vissa saker är oförändrade - i Vittra har det alltid funnits ett driv och en vilja att bli bättre, att hela tiden sträva mot ökad måluppfyllelse. Tron på att man kan göra skillnad för barnen och eleverna har även den funnits med sedan starten 1993 och genomsyrar allt vi gör.


De senaste åren har vi gjort en resa i Vittra, med vårt systematiska kvalitetsarbete och med våra verktyg som bottnar i Skolverkets förordningar och styrdokument. Våra verktyg utgör vår gemensamma pedagogiska plattform och den hjälper både pedagoger och föräldrar att få en tydlighet i hur undervisning och omsorg bedrivs i en Vittraskola. Innan resan påbörjades fanns det stora skillnader mellan skolorna, tidigare gemensamma arbetssätt och begrepp hade fått olika betydelser. Nu har vi en gemensam syn igen och det skapar en trygghet både inåt och utåt. Personligen uppskattar jag struktur och ordning, det underlättar i arbetet när man delar samma bild i alla led.


Vilka utmaningar har du som rektor och hur får du stöd i dem?

Som rektor har du två roller, du är både chef och pedagogisk ledare. För att lyckas måste du stå stadigt på bägge benen. Eftersom en rektor måste ha en pedagogisk bakgrund i grunden så är det ofta pedagogiken som de flesta rektorer drivs av, men i rollen ingår också ett chefskap över många människor, vilket gör rektorskapet komplext.


Min bild är att jag i Vittra får mycket utrymme att påverka, min röst blir hörd. Mitt arbete underlättas av enkel och snabb kommunikation med stab och ledning, med andra ord behöver inga beslut dras i långbänk. Det händer ständigt saker i skolans värld men i Vittra är vi flexibla. Utmaningen för en sådan här organisation blir att vila i vad vi tror på och det vi ser ger effekt, vårt arbetssätt, och det tycker jag att vi gör.


Som rektor i Vittra ingår du i en rektorsgrupp, ett mindre nätverk av rektorskollegor, där man kan få råd och vägledning. Varje rektorsgrupp har även en verksamhetschef som sitter i Vittras ledning och vi har tillgång till en stab av specialister inom exempelvis ekonomi, elevhälsa och HR. Utöver det anordnas varje läsår en rad utvecklande utbildningar både av Vittra centralt och av AcadeMedia Academy. Jag upplever att det finns ett bra stöd om jag behöver det och att jag ständigt utvecklas i min rektorsroll.


Hur tänker du när du planerar organisationen?

När jag rekryterar och bygger en organisation så går behörigheten alltid går först, men som ledare måste jag också välja medarbetare som kan dela med sig och hjälpa sina kollegor framåt i arbetet med att öka elevernas måluppfyllelse. Det är när samarbetet i arbetslagen verkligen fungerar som vi ser att det händer något med elevernas resultat.


På Vittra Vallentuna har vi byggt starka arbetslag som gör att man som pedagog inte är ensam om en svårighet, du har alltid dina kollegor som du samverkar med och kan få hjälp av. Vi tillsätter resurser inför varje period där vi ser att det behövs mer stöd för att både elever och pedagoger ska lyckas. Vi gör inga resursfördelningar utan att väga in de möjliga konsekvenserna av omfördelningen. Man kan säga att vi har ett systemteoretiskt förhållningssätt som hjälper oss att skapa goda organisationer runt våra barn och elever.


Avslutningsvis, vad har du för råd att ge till en blivande rektor? 

Sätt höga men realistiska mål. Som rektor måste du gilla att leda människor och stå stadigt i både ditt pedagogiska ledarskap och i ditt chefskap.