Yennenga Progress

Volvoanställdas U-hjälpsförening har beviljat medel till Stipendiefonden!

Nyhet   •   Aug 31, 2015 16:00 CEST

Vi är så glada över att Volvoanställdas U-hjälpsförening har beviljat Yennenga Progress stöd för att sätta upp en Stipendiefond för att ungdomar i Nakamtenga ska få den utbildning de behöver och har rätt till. Det innebär att tio ungdomar i Nakamtenga kan erbjudas ekonomiskt stöd för att kunna fullfölja sina studier på högstadie- och gymnasienivå.

I Burkina Faso har staten, med stöd från olika givarländer, under de senaste femton åren satsat på att bygga låg- och mellanstadieskolor, samt utveckla lärarutbildningen. Det är mycket glädjande eftersom det innebär att fler barn, ungefär 70 % av alla barn, får möjlighet att börja skolan. Än så länge ser vi dock inte samma utveckling när det gäller högstadie- och gymnasieskolor och efterfrågan på utbildning är betydligt större än vad man har kapacitet att klara av. Alternativet till de statliga skolorna som inte räcker till är att vända sig till privatskolor, något som för de allra flesta familjer är en ekonomisk omöjlighet. I Burkina Faso är inkomsten per capita och år 5600 SEK och skolavgiften ca 4000 SEK per elev och år.

För att tillgodose barnens och ungdomarnas behov av fortsatta studier behövs ytterligare insatser. Högstadium och gymnasium ligger långt borta och den schemalagda lektionstiden är på förmiddagen och sen eftermiddag med en lång lunchrast på tre timmar, men den är inte tillräckligt lång för att eleverna ska hinna cykla hem, äta och cykla tillbaka. Kostnaderna för skolgången på högstadium och gymnasium är oftast omöjlig att klara för föräldrarna och speciellt för ensamma mammor. Om det inte finns pengar att betala skolkostnaderna för flickorna, riskerar dessa att bli bortgifta för att minska familjens omkostnader. Detta innebär en personlig katastrof för de unga flickorna.

Med hjälp av medel från VUH och privata givare har Yennenga Progress nu möjlighet att erbjuda ungdomar, särskilt flickor, i byn Nakamtenga att söka stipendium för utbildning på högstadie- och gymnasienivå, utbildning som de behöver och har rätt till. Under denna första projektperiod kommer vi kunna erbjuda två års studier för tio av Nakamtengas ungdomar. En prioriterad grupp är ungdomar med ensamstående mödrar. Stipendiefonden bidrar med pengar till skolavgift, skoluniform, skolmaterial, matpeng till skollunch och bidrag till transport i form av cykel.

Vår förhoppning är att fler ska vilja stötta högre utbildning för ungdomarna i Nakamtenga så att vi kan fortsätta med studiefonden också på sikt och för fler ungdomar. Efterhand som vi bygger ut vår egen skolverksamhet (högstadium och gymnasium) kommer studiestipendierna mer och mer övergå till stöd till högre och därmed längre utbildningar.

Det här är alltså bara början på en långsiktig ambition att bidra till att fler ungdomar på landsbygden i Burkina Faso får möjlighet till utbildning. Det är oerhört viktigt att duktiga landsbygdsungdomar ska kunna få chansen till bra utbildning även om deras föräldrar inte har ekonomiska förutsättningar att betala för utbildningen. Med rätt förutsättningar kan våra stipendiater ta sig hur långt som helst