Sveriges Kommuner och Landsting

Vuxenutbildning nyckel till lokal och regional tillväxt

Nyhet   •   Aug 29, 2012 16:16 CEST

Skolverket publicerar idag en rapport om kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. SKL ser vuxenutbildningen som mycket viktig både för den enskilde och för samhället.


– Vuxenutbildningen har en nyckelfunktion i att stödja individernas kompetensuppbyggnad för att skapa tillväxt i samhället. Vi ser idag ett vuxenlärarande där elever ofta kan kombinera kurser utifrån sina behov grundläggande och gymnasial nivå, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Skolverkets rapport pekar på ett antal centrala punkter för en framgångsrik vuxenutbildning, bland annat hur den individuella studieplanen utformas och används samt betydelsen av systematiskt kvalitetsarbete. Man lyfter också fram utvecklad uppföljning av inlärningssituation och resultat samt ökad tydlighet vad gäller individanpassningen i vuxenlärandet.

Rapporten visar även på att begreppet validering fortfarande tycks vara oklart för många lärare och skolledare. I regel görs dock bedömningar av elevernas förkunskaper inför studieupplägget.

– SKL vill att möjligheter att samtidigt läsa på olika nivåer ytterligare främjas, inte minst för att korta ner etableringstiderna på arbetsmarkanden, säger Per-Arne Andersson.

SKL ser ett antal viktiga utvecklingsområden:

  • Att högskolekurser och yrkeshögskolekurser ska kunna vara en del av studieupplägget och att det finns incitament för högskolan att samarbeta.
  • En utvecklad regional matchningsdialog mellan arbetsliv och kommun. Här finns goda exempel redan idag.
  • Ett ökat regionalt fokus i vuxenutbildningen med allt högre grad av kommunal samverkan. Här har vi sett en klart positiv utveckling under senare år.
  • Att huvudmännen – själva eller tillsammans med andra – tar ett fastare grepp kring frågor om utveckling, uppföljning och utvärdering av den samlade vuxenutbildningen, inklusive svenska för invandrare.

Skolverkets rapport: Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (extern länk)

SKL:s arbete med skolfrågor

Hämta högupplöst bild på Per-Arne Andersson

För mer information:
Mats Söderberg, utredare
avdelningen för lärande och arbetsmarknad
08-452 79 42
070-522 79 42
mats.soderberg@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l