We Travel

We Travel, en annorlunda resebyrå!

Nyhet   •   Jul 09, 2013 15:45 CEST

Låt oss först ta Ecuador: I flera år har vi haft ett nära
samarbete med Jan Smedmyr, en passionerad pensionär som vägrade vara hemma
efter pensionen. Som inte kunde se sig själv sittandes "inte göra
något" och träffa lika gamla kompisar och spela golf dagarna till ända.

Han valda att lämna Sverige, sin komfortzon och bygger nu
upp en vårdcentral där framförallt barn får komma för att hålla koll på vikten
(i det här fallet pratar vi om undervikt) eller kommer för att hämta en
vaccination eller andra akuta åtgärd. Som Jan berättar: "Ett barn som är
undernärd under sina första levnadsår, kommer aldrig igen varken socialt,
intelligensmässigt eller i kommunikationen".

Han har nu med läkarkår och sjuksköterskor, byggt upp
-Futuro Valdivia- ett socialt engagerat företag.

www.futurovaldivia.org

Jan sätter ihop resepaket till Ecuador där man får uppleva den
Ecuador man sällan får tillgång till. pengarna som blir över går till
vårdcentralen -Futuro Valdivia- inte till Jan eftersom han tycker att han har
så det räcker från den svenska staten: sin pension i Ecuador!

We Travel har valt att sälja hans paket där ni förstår, att vi stödjer resandet genom att bara ta
betalt för våra kostnader så att resan blir ekonomisk attraktiv för omvärlden
att vilja delta.

Eftersom vi inte kan leva på denna verksamhet, driver vi
även en vanlig resebyrå annars hade vi inte kunnat finnas till för just denna
tanke: Att se till att detta växer och kunna bidra till ett barns välmående!