Cenito Software AB

Webbapplikationer och produktnyheter på ScanAutomatic-mässan

Nyhet   •   Okt 13, 2014 14:36 CEST

På nordens största samlingsplats för processteknik på Svenska mässan i Göteborg fanns i princip alla leverantörer inom automations- och processindustrin representerade för att presentera sina produktnyheter och visa upp ny teknik. På mässan kunde man se allt från det senaste inom hårdvara, paneler, applikationer, italienska robotar som plockade små objekt med millimeterprecision, lyssna på föredrag om svensk automations framtid och även få veta mer om svensk whiskeyproduktion.

HMI trend - webbapplikationer

En HMI trend som tydligt gick att se bland utställarna är att allt fler applikationer blir webbaserade. Det är det som kunder i allt större omfattning efterfrågar och är ett naturligt steg även inom industrin. Att kunna erbjuda slutkunden en webbaserad lösning gör att användaren blir mer mobil och att det därmed går att styra processer från flera platser än bara på plats i själva produktionen. En annan trend som tydligt gick att se är att displayer och paneler går allt mer mot en touchteknik som känns igen på läsplattor, med möjligheten att zooma, pincha och swipa på panelerna.

På mässan kunde man bland annat få demonstrerat en lösning från ABB där man kunde få en överblick över hela produktionen och dess anläggningar. Något som många kunder allt mer vill ha och som Cenito var särskilt intresserade av då vi är inne på samma linje. Lösningen ABB tagit fram var flera applikationer som ger kunden ett helhetsgrepp av en process där man får en överblick över hela produktionen och dess anläggningar. Därmed blir det lättare att båda delegera arbete men också underlätta för skiftarbete. Vi på Cenito berättade om våra tankar kring att koppla ihop denna tanke med en mer visuell lösning där man kan använda 3D och AR.