FAO

Webbaserat verktyg för tryggad tillgång till mat i Haiti

Nyhet   •   Feb 17, 2010 10:11 CET

Europeiska kommissionen finansierar verktyg för att sprida information för säker livsmedelsförsörjning

Verktyget, Haiti Food Security Emergency Tool, samlar in datauppgifter från olika källor och presenterar informationen i form av en interaktiv karta. Verktyget har bland annat information om skador, användbara vägar, grödor, markanvändning och försörjningszoner.

Projektet placeras på det Globala informations och tidiga varnings systemet, GIEWS, och finansieras av Europeiska kommissionen, som en del i FAO:s och EU:s gemensamma handlingsprogram för information om tryggad tillgång till mat.

Stigande matpriser

Priset har stigit kraftigt på vissa matvaror i Haiti efter den ödesstigna jordbävningen som drabbade Port-au-Prince och de västra och sydöstra provinserna för en månad sedan. Jordbrukssektorn är drabbad genom alvarliga skador på landets viktigaste hamn, vägar och annan infrastruktur.

“Trots att Haitis skörd 2009 var mycket god så orsakade skador på vägar och transportmedel störningar för livsmedelskedjan vilka ledde till höjda matpriser”, säger Henri Josserand på GIEWS.

”Vi är också bekymrade över hur dessa faktorer påverkar den kommande odlingssäsongen som börjar nästa månad”, fortsätter han. Priset på vetemjöl har stigit med 70 procent i förhållande till genomsnitspriset för december och priset på importerat ris stigit med 20 - 30 procent. I Haiti är majs och svarta bönor de viktigaste lokala grödorna som produceras och på dessa har priserna stigit med 30 - 35 procent.

Beroende av import

Omkring 60 procent av den mat som äts i Haiti är importerad, vilket leder till att landet är mycket känsligt för externa prisförändringar .

Tillsammans med akuthjälp med mat, bostäder, vatten och sanitet är det mycket viktigt att den nationella livsmedelsproduktionen hålls igång och att lantbrukets inkomster säkra. Därför är det viktigt att stödja jordbrukarna inför den kommande odlingssäsongen i mars. FAO uppskattar att en dollar som investeras i jordbruket kan leda till en produktion av mat till ett värde av 40 till 60 dollar.

Trots det omfattande hjälparbetet i Haiti anser FAO att bristen på finansiering till jordbrukssektorn utifrån FN:s vädjan om akuthjälp är mycket oroande. Av de 23 miljoner dollar som FAO vädjade om för att trygga tillgången till mat har hittills endast 8 procent samlats in.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

Planeringsverktyg för tryggad tillgång till mat

Jordbävningen i Haiti

FAO-EU samarbete

Eurupeiska kommissionen och FAO:s program för tryggad tillgång till mat