Skribentus

Webbyråer prioriterar responsiva webbsidor

Nyhet   •   Dec 13, 2013 13:06 CET

Beroende på vilka webbsidor som mäts finns det olika resultat över hur mycket trafik som kommer via datorer, surfplatta och mobil. Men vissa mätningar visar att upp mot 50% av all trafik sker från bärbara enheter. Detta är något som även stöds av försäljningssifforna för surfplattor. Redan 2012 rapporterade Dagens Nyheter i en artikel att antalet sålda surfplattor var fler än stationära datorer.

 PC För Alla Extreme spår även att antalet sålda surfplattor i världen kommer att överstiga antalet sålda bärbara datorer år 2017. Frågan är om inte Sverige redan har genomfört detta paradigmskifte. Landet ligger i framkant i teknisk utveckling och IT och det är lika vanligt att surfa på mobilen/surfplattan på stan som på datorn i hemmet.

Det är denna utveckling som har fått webbyråerna att allt mer utveckla kundernas hemsidor flexibla (responsiva) för att möta besökarnas behov på rätt sätt.

I vissa undersökningar har det nämligen visat sig att en del funktioner inte varit tillgängliga och att kunder lämnat sidan då de inte ansett att den varit tillräckligt enkel att navigera sig fram på. Att som företagare ha en responsiv sida handlar alltså inte bara om enklare navigering för besökarna utan lika mycket om att behålla eller öka försäljningen.

Responsiv webbsida

Att kalla dessa mer flexibla hemsidor för responsiva har sin början 2010 då Ethan Marcotte skapade uttrycket Responsive Design i en artikel på Alistapart.com.

Mycket snart tog webdesigners till sig begreppet och idag används ordet som ett standardbegrepp inom webben.

Med responsiv menas att den webbsida som besöks automatiskt justeras i både funktionalitet och utseende för att passa den enhet som används för att visa sidan. En sida som visas på en datorskärm kan erbjuda besökaren fler överskådliga möjligheter till navigering och överblick medan sidan måste bli mer användarvänlig och kompakt om den visas på en mobil. Det är denna justering som de responsiva sidorna gör automatiskt.

Funktionalitet i fokus hos webbyråerna

I och med ny teknik har även kraven på webbyråerna ändrats. För några år sedan konstruerades separata sidor där ena vände sig mot de som besökte sidan genom mobilen och den andra mot de som surfade på en datorn. Men att uppdatera två olika system är inte lönsamt i längden och framförallt inte lätt för företagarna. Att då använda sig av responsiva sidor är ett betydligt enklare sätt. 

Men allt beror på innehållet på sidan och dess funktion. Vissa webbsidor har fortfarande sådana funktioner att det är bättre att skapa en separat mobilsida.

Viström Webbyrå (Webbyrå i Skövde) anger att 9 av 10 webbsidor som de skapar till sina kunder är responsiva. Det är inte alltid något kunden efterfrågar i första ledet men det handlar främst om att man inte som kund tänkt på dess fördelar. I de fall som sidor presenteras som är uppbyggda på de två olika sätten tar det inte lång tid innan kunderna ser dess fördel.