Stiftelsen Hållbart Samhälle

Webinar förklarar hur Sverige kan bli fossilfritt 2050 med ekonomisk styrmedel

Nyhet   •   Jun 03, 2014 10:06 CEST

Missade du TSSEFs webinar om deras motion till Klimatriksdagen? Nu kan du se inspelningen. Webinariet förklarar idén om att införa ett klimatåterbäringstillägg med återbetalning. Förslaget  innebär att miljö- och klimatmålen uppnås, med ett fossilbränslefritt samhälle senast år  2050, men medför även en hög sysselsättning med kraftigt minskad arbetslöshet. Ett  tillräckligt högt klimatåterbäringstillägg med återbetalning löser problemen och ger  dynamiska effekter i ekonomin som även innebär en ökad efterfrågan på miljövänliga  produkter samt tjänster och säkerställer att företagen på den viktiga marknaden för  sådana produkter och tjänster blir lönsamma och växer.

Från programmet

  • Dagens linjära ekonomi drivs med fel tillämpade styrmedel
  • Systemtänkande kräver en djupgående analys och inte bara studera källan vid utsläppspunkten
  • Vad är Control Engineering och hur används denna mekanism i ekonomin?
  • Fyra hörnstenar i motionen
  • Varför återbäring är nödvändig i ekonomin och som är del i förslaget
  • Hur återkoppling kan få varje inköp att gagna miljön och ekonomin
Direktlänken till webinar.