Tedestrand coaching AB

WHOs varningar och bristfälliga resultat för traditionell psykologi är på allvar och bör inte ignoreras

Nyhet   •   Sep 23, 2014 16:19 CEST

100 år av samtalspsykologi- och på senare år inklusive alla former av coaching etc. har fått WHO att utfärda en varning om kommande accelererande psykiska ohälsa.

Om det vore så att denna samtalspsykologi/coaching fungerade hade givetvis utveckling varit motsatt, trots en värld som skapar denna psykiska ohälsa.

Det som är den felande länken är oförståelsen inom detta område om vad psykisk ohälsa är, det är ett komplicerat problem i de flesta fall. Komplicerade problem måste kunna överblickas i sin helhet redan innan problemlösningen för att kunna förstås- och därmed ges en möjlighet att lösas.

Psykologisk orientering är inte traditionell samtalsterapi, coaching eller psykologi. Psykologisk orientering ger konkreta möjligheter att lösa dessa komplicerade problem eftersom den helhet som måste kunna överblickas har lösts genom den unika visuella överblick som används för att orientera sig igenom dessa komplicerade problem.

Det krävs givetvis resurser för att lösa dessa problem, men enbart mer resurser kommer inte att förbättra läget. Det krävs att man löser dessa problem på rätt sätt, och rätt sätt vid komplexitet är att kunna överblicka problemet och lösningen på en och samma gång. Det krävs normalt någon form av visuell överblick som redan är färdig att användas, och kan läras ut till den som ska lösa problemet, patienten själv, som i dessa fall.

Några länkar som berättar- och bekräftar mer:
17 klienter i följd...

Komplexitetsexpert förklarar...

Utvärdering av forskare från Linköpings universitet...

Beteendevetare uppmanar till forskning och validering...