eze System Europe AB

WiFi-lösning för ezeio

Nyhet   •   Jun 10, 2013 17:28 CEST

Vid undermätning av el finns ofta en önskan om att även mäta till exempel fjärrvärme. Detta har ofta varit svårt och dyrt varför många projekt helt enkelt hoppar över detta. eze System har nu tagit fram en optisk läsare för till exempel fjärrvärmemätare eller flödesgivare.

-  Med en enkel och flexibel lösning för avläsning av flera medier hoppas vi kunna hjälpa fler kunder att ta greppet om sin totala energianvändning säger Niklas Zandelin, VD för eze System Europe. Insamling i kombination med eze’s rapportmodul är precis så smart och effektivt som vi strävar efter att vara.

eze System har skapat en flexibel, säker och enkel lösning för att samla in och analysera mätvärden från till exempel elmätare. Den smarta insamlingsenheten ezeio kopplas enkelt till mätare via S0 puls eller ModBus.

-  Internet har gjort att vi kommer åt den information vi önskar snabbt och effektivt säger Niklas Zandelin. Däremot är det inte alldeles enkelt att mata ut data från elmätare och temperaturgivare till "nätet". Brandväggar, IP-adresser och säkerhetsfrågor ställer till problem.

Med fyra standardingångar, två utgångar och generösa expansionsmöjligheter kan ezeio stödja många olika applikationer. ezeio kommunicerar via Internet utan krav på speciell brandvägg eller andra justeringar i nätverket. All kommunikation från och till ezeio är krypterad: endast auktoriserade personer har access.

Varje ingång loggar enligt ett programmerbart schema och all data lagras automatiskt i eze Systems databas för enkel och omedelbar access online. Larm eller åtgärder – tex styra utgångar – kan sättas för varje ingång. Loggning av aktivitet eller sändning av e-mail, text- eller röstmeddelande till servicepersonal hanteras enkelt via en vanlig webbläsare.