Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs solcellsanläggning i Helsingborg levererar över förväntan.

Nyhet   •   Sep 04, 2014 07:41 CEST

För snart ett år sedan togs Wihlborgs första solcellsanläggning i drift på Berga Centrum i Helsingborg. Redan efter ett år levererar anläggningen mer el än förväntat.

Som ett led i Wihlborgs hållbarhetsarbete installerades i augusti 2013 en solcellsanläggning på Berga Centrum i Helsingborg.

Anläggningen omfattar en yta om 380 m2 och vid projekteringen var den uppskattade elproduktionen  53 500 kWh/år. Efter snart ett år kan vi konstatera att solcellsanläggningen har levererat över förväntan. Per den 13 augusti 2014 hade elproduktionen uppgått till 55 300 kWh motsvarande en koldioxidbesparing på drygt 33 ton.

”Erfarenheten efter anläggningens första år är mycket glädjande, dels för att produktionen överträffar det förväntade men också för att anläggningen i sig har varit helt underhålls- och
problemfri” säger Anders Jarl VD för Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs ser även anläggningen som en del av den interna utbildningen och utvecklingen inom miljöområdet. Anläggningen kommer att användas som en referenskälla för eventuell
framtida solcellsanläggningar.

Elen som produceras förbrukas internt i fastigheten. Eventuellt överskott säljs till Öresundskraft och genom dem hanteras och säljs de 55 elcertifikat som anläggningen hittills genererat.