Prifloat AB

WSP och Prifloat tecknar samarbetsavtal

Nyhet   •   Mar 16, 2015 10:44 CET

Prifloat har tecknat ett samarbetsavtal med WSP - ett av världens största teknikkonsultföretag med 31 000 anställda och verksamhet i större delar av världen. - För oss innebär samarbetet en unik möjlighet att höja vår kapacitet och kompetens, och ytterst erbjuda våra kunder ett ökat mervärde, säger Jan-Erik Palmblad, regionchef WSP Management.

Avtalet innebär att WSP kommer att erbjuda Byggprocessmätning™ till sina kunder. Byggprocessmätning™ innefattar en vetenskapligt underbyggd och statistiskt validerad modell, webbaserade verktyg samt konsultstöd för att genomföra mätningar, analysera mätresultaten och strukturera förbättringsarbetet i projekten.

- Vi ser detta som en naturligt del i våra projektledares verktygslåda, precis som kompetens inom exempelvis hållbarhet, brand eller akustik. Generellt är byggbranschen bra på att mäta ekonomi, kvalitet och tid, men har i allmänhet missat den avgörande projektledningsprocessen, vilket ofta är avgörande för projektets framgång, säger Jan-Erik Palmblad och fortsätter:

“WSP tar ett offensivt steg för att förädla projektledningen”

- Byggprocessmätning™ innebär att WSP tar ett offensivt steg för att förädla projektledningen, och gör att vi i kan driva branschens utveckling framåt. Detta har verkligen ökat vår kunskap om hur byggprojekten fungerar.

Som ett led i samarbetet har Prifloat börjat utbilda WSP:s projektledare i hur man använder Byggprocessmätning™ som projektledningsverktyg och får största möjliga nytta av det.

- Vårt samarbetsavtal med WSP är ännu ett tecken på att Byggprocessmätning™ börjar etablera sig som branschstandard, menar Johannes Eriksson, vd på Prifloat. Vi ser nu en stark tillväxt med god tillströmning av nya kunder, och att erbjuda och leverara via starka partners är en viktig del av vår tillväxtstrategi.