World Village of Women Sports

WVWS signerar Brighton Declaration on Women and Sport

Nyhet   •   Feb 04, 2013 11:07 CET

Hittills har mer än 330 organisationer över hela världen godkänt Brighton deklarationen om kvinnor och idrott. Deklarationen är ett komplement till alla lokala, nationella och internationella stadgar, lagar, regler och föreskrifter gällande kvinnor eller idrott.

Bakgrunden till deklarationen är att kvinnor fortfarande är underrepresenterade inom idrotten. Utan kvinnliga ledare, beslutsfattare och förebilder inom idrotten, kommer lika möjligheter för kvinnor och flickor inte att uppnås. Det övergripande målet med deklarationen är att utveckla en idrottslig kultur som möjliggör och värdesätter fullt deltagande av kvinnor i varje aspekt av idrotten.

För WVWS var det en självklart att signera Brighton Declaration on Women and Sport:
-Deklarationens innebörd ligger väldigt nära WVWS fundament och de frågor vi arbetar med runt kvinnors idrott och hälsa. Därför var det en självklarhet för oss att skriva under och alliera oss med ett så starkt internationellt nätverk som det är, säger WVWS:s VD, Malin Eggertz Forsmark.

Deklarationen har för avsikt att se till att alla kvinnor och flickor har möjlighet att delta i idrott på ett säkert sätt i en stödjande miljö som bevarar rättigheter, värdighet och respekt för den enskilde. Man strävar även bl a efter:


- att öka kvinnors deltagande i idrott på alla nivåer och i alla funktioner och roller. Se till att kunskaper, erfarenheter och värderingar av kvinnor bidrar till utvecklingen av idrotten.


- att främja erkännandet av kvinnors deltagande i idrott som ett bidrag till det offentliga livet, samhällsutveckling och att bygga en sund nation.


- att främja erkännandet av kvinnor i det inneboende värdet av idrotten och dess bidrag till personlig utveckling och hälsosam livsstil.

Innan årsskiftet besökte IWG:s ordförande, Raija Mattila, WVWS där hon träffade WVWS:s stiftelses ordförande Per Nilsson, styrelsemedlemmen, Kari Fasting och VD:n, Malin Eggertz Forsmark, för att få mer information. I samband med mötet diskuterades ett utökat samarbete samt WVWS medverkan under IWG kongressen i Helsingfors 12-15 juni 2014. Mer information om kongressen hittar du här.

Bildtext: WVWS:s VD, Malin Eggertz Forsmark, signerar Brighton declaration tillsammans med Kari Fastin, medlem i WVWS:s styrelse samt International Working Group on Women and Sport (IWG).