Svenska FSC

WWF välkomnar nya förslaget till FSC-standard för skogsbruk i Sverige

Nyhet   •   Okt 24, 2016 12:39 CEST

Världsnaturfonden WWF är medlemmar i Svenska FSC och har tillsammans med våra övriga medlemmar i sociala, ekonomiska och miljökammaren arbetat fram det nya förslaget.

- WWF välkomnar förslaget till ny svensk FSC-standard. Detta har stor betydelse för utvecklingen av såväl svenskt skogsbruk som naturvårdsarbetet i skogen. Det finns ett stort behov att höja naturvårdsambitionen i skogen och förslaget innehåller flera viktiga delar som bidrar till det, säger Världsnaturfonden WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén. Allt fler vill köpa produkter från ett ansvarsfullt skogsbruk och FSC måste utvecklas för att göra skillnad i skogen och möta konsumenters önskemål, menar Håkan Wirtén.

För WWF är särskilt följande förändringar och förbättringar i förslaget viktiga:

  • Utöver de minst fem procent som idag avsätts som naturvårdsavsättningar ska ytterligare fem procent eller mer av skogsmarken avsättas eller skötas med fokus på miljö eller sociala värden och/eller för att utveckla kontinuitetsskogsbruk.
  • Fler naturvårdsträd lämnas på hyggen som dessutom lämnas på sådant sätt att den kala ytan begränsas.
  • Mer lövträd i framtidens skogar.
  • Bättre hänsyn till hotade arter och speciellt fåglar i skogsbruket.
  • Bättre hänsyn i skogsbruket till skogens vattendrag och våtmarker.
  • Förbättrat arbetssätt med att identifiera och skydda nyckelbiotoper.
  • Tydligare regler och begränsning i användandet av främmande trädslag.
  • En helt ny modell för samplanering och hänsyn till samisk renskötsel och kultur.

Läs mer på WWF:s hemsida.

FSC® - Bra för skog och människor
Forest Stewardship Council® är en ideell organisation som arbetar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. FSC utvecklar regler, skapar system för kontroll och skyddar sitt varumärke så att konsumenter ska kunna göra ett tryggt val av produkter från ett ansvarsfullt skogsbruk.