Future Position X, FPX

www.geodata.se testas av FPXlab

Nyhet   •   Sep 10, 2010 13:57 CEST

Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att vara geodatasamordnare. Inför lanseringen
av uppdaterad version av webbplatsen www.geodata.se vid årsskiftet så kommer ett användbarhetstest att köras i vårt FPXlab och testbänken GeoUsability lab. Testet genomförs under tre dagar i mitten av oktober.
Institutet för HumanTeknologi, IHT medverkar i testet, som projektleds av Johanna Runarsson och Solgerd Tanzilli.