Stockpicker AB

XACT TRADING II lanseras

Nyhet   •   Sep 17, 2010 16:16 CEST

XACT TRADING har från 2008 noterat en mycket hög procentuell avkastning. Inför förra årets Trade Alerts Kampanj valde vi att fortsätta arbeta med den tilltagande BULL/BEAR-trenden och sjösätta det egenutvecklade BULL & BEAR POWER. Anledningen var att vi ville kompensera de perioder av få signaler som emellanåt infann sig  i XACT-handeln.

XACT TRADING har hittills endast genererat signaler baserat på överreaktioner i underliggande OMXS30-inxex. Då handelsmönstret i OMXS30 sedan förra sommaren inneburit att väldigt få överrektioner skett på inomdags-nivå har också antalet positioner i XACT BULL och BEAR minskat drastiskt.

Detta är ingenting som Stockpicker har kunnat påverka och att ändra en strategi görs inte heller i en handvändning. Detta då det tar månader av utvärdering innan man kan säkerställa att ett handelsmönster i någon mån har förändrats.

För att möta de önskemål som inkommit från ett stort antal kunder genomför vi nu en omfattande förändring i XACT TRADING som framgent kommer att heta XACT TRADING II.
Utöver den inarbetade "anti-trend-modellen" som använts hittills kommer vi att  implementera den mycket framgångsrika strategin från BULL & BEAR POWER även i XACT TRADING.

Detta kommer att innebära ett större antal tradingsignaler och förhoppningsvis kan vi nu fullfölja den långsiktiga upptrenden i systemet genom att utöka detsamma med en bevisligen framgångsrik metodik och strategi.

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Trade Alerts ansvarige utgivare på Epost henrik.jonsson@stockpicker.se

Läs mer om XACT TRADING II