Grontmij

Yobo Mukonka och Beatrice Nyinawingeli ger ström åt folket

Nyhet   •   Aug 29, 2011 08:33 CEST

Yobo Mukonka arbetar för att minska elstölder i hemlandet Zambia. Beatrice Nyinawingeli från Rwanda vill att fler ska lära sig hur el kan ge bättre levnadsstandard. Under fyra veckor i Sverige får de hjälp med att påbörja sina projekt som pågår inom ramen för Grontmijs och Sidas utbildning inom energiförsörjning.

– Jag ser fram emot att få utveckla min kunskap tillsammans med de andra deltagarna, säger Beatrice Nyinawingeli från östra Rwanda.

I dagarna kom hon och 28 andra deltagare från 16 länder för att delta i det fyra veckor långa programmet i Sverige som inleder den tvååriga utbildningsinsatsen som för femte året i rad genomförs av Grontmij på uppdrag av Sida. Teknikkonsultföretaget ÅF är Grontmijs samarbetspartner i uppdraget.

Målet med det internationella utbildningsprogrammet Electricity Distribution Management är att skapa förutsättningar för eldistribution som bidrar till varaktig och hållbar social och ekonomisk utveckling.

Ekonomisk utveckling för de fattigaste i Rwanda är en viktig fråga i Sidas biståndssamarbete. Beatrice Nyinawingeli arbetar inom kundservice på det statliga energibolaget Ewsa och hennes projekt går ut på skapa förutsättningar för att så många som möjligt av hushållen i området Kirehe i östra Rwanda ska ha tillgång till el. En del av projektet går ut på att skapa informationscenter dit invånarna ska kunna vända sig för att få kunskap om hur de kan använda sig av elektricitet för att förbättra sin levnadsstandard.

– Tanken är att invånarna ska kunna vända sig till informationscentret för att höja kunskapsnivån om hur de kan använda sig av elektricitet för att utveckla sitt jordbruk eller starta ett företag, säger Beatrice Nyinawingeli.

Hennes projekt kommer att löpa över utbildningsprogrammets två år och förutom förbättrad levnadsstandard för invånarna hoppas hon också på att projektet ska medföra miljövinster.

– Vi har problem med att människor hugger ner träd för att använda att elda med. När elfrågan löser sig och användandet av till exempel biogas ökar hoppas vi kunna skydda skogen på ett bättre sätt, säger Beatrice Nyinawingeli.

Energi är ett av fokusområdena för Sidas biståndssamarbete med Zambia. Yobo Mukonka som är ingenjör på statligt ägda elbolaget Zesco vill genom sitt projekt minska stölder och förluster av el i staden Kafue i de södra delarna av landet.

– Jag vill förbättra mina kunskaper om eldistribution och minska stölderna av el så att elektriciteten i stället kommer de betalande kunderna till del. Stölderna överbelastar dessutom våra elnät, så om vi lyckas minska elstölderna har vi mer el att sälja till kunderna. Vi vill också titta på hur vi kan förbättra våra system för att komma åt andra typer av elförluster, säger Yobo Mukonka.

Omkring 30 procent av elbolagets totala försäljning av el försvinner i samband med stölder eller förluster som orsakats av tekniska problem. Genom Yobo Mukonkas projekt hoppas hans arbetsgivare att stölderna i Kafue ska minska från 20 procent till minst tio procent.

– Eltjuvarna är få men samvetslösa. En del säljer vidare elen till kunder som tror att det blir billigare, men det blir det oftast inte. Stölderna är också förknippade med allvarliga risker eftersom de här personerna kommer i kontakt med ledningar utan att ha rätt tekniskt kunnande, säger Yobo Mukonka.

Ett sätt att kringgå problemen med elstölder är att införa ett system med förbetalda mätare för el, prepaid meters, något Yobo Mukonka hoppas kunna utveckla i samband med Sida-utbildningen.

– Vi har redan påbörjat arbetet med att gå över till förbetald el. Genom det systemet kan vi göra kontroller i hushåll där vi ser att man inte betalar för el och undersöka det närmare, säger Yobo Mukonka.