Zenergy AB (Publ.)

Zenergy AB utmanar etablerade modultillverkare!

Nyhet   •   Okt 16, 2012 08:00 CEST

Zenergy AB fördubblar sin omsättning från 6,6 MSEK 2011 till budgeterat 15 MSEK 2012. Detta kommer som en följd av ett allt större intresse för bolagets satsning på miljö och energioptimerade moduler.

Den unika material sammansättningen som gör det möjligt att redan idag nå kommande enrginormer med en mindre än hälften så tjock vägg, gör att alltfler väljer bolagets produkter. SKANSKA och Lambertsson Sverige AB (PEAB gruppen) är redan sedan tidigare kunder. En del av Hyrex-kedjans medlemmar kan även de vara på väg att ta upp bolagets produkter i sitt sortiment. Förhandlingar pågår.

Zenergy lågenergibod mer än halverar energiåtgången i bygg-och kontorsbodar jämfört med traditionella bodar. Det innebär stora kostnadsbesparingar för byggindustrin. Bodar och belysning står för 70% av energiåtgången på en svensk byggarbetsplats.