Zenergy AB (Publ.)

Zenergy AB visar högsta brandsäkerhet

Nyhet   •   Feb 13, 2013 10:17 CET

Brandtest har utförts av väggelement 120 mm i sandwichkonstruktion. Utgångstemperatur på materialet var vid start 17 grader celcius. Efter 60 minuter med 1000 grader gasollåga från ett avstånd på 30 centimeter mot skarv mellan två element var temperaturen 26 grader celcius. Temperaturen på baksidan i centrum av eldhärden var 19 grader celcius. Ingen brandåverkan kunde upptäckas på baksidan av elementet.

Brandtestet visar att Zenergy SIP har högsta tänkbara brandsäkerhet. Det ger ytterligare produktfördelar, inte minst ur trygghets och säkerhetshänseende.