Media no image
Iwaxrr5xlsyppp3yuvka Wzwz6w7tdq5dxc7pnbxm

Newsec stärker sitt erbjudande inom rekrytering och interimslösningar i Malmö

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 07:00 CEST

I april börjar Jonathan Herrlin som Area Manager i Malmö för Newsecs erbjudande inom rekrytering och interimslösningar. Jonathan kommer närmast från Mercuri Urval och ska i sin nya roll bygga upp och etablera verksamheten i Malmö och Öresundsregionen.

”Med Jonathan på plats nere i Malmö får vi äntligen en lokal närvaro i denna expansiva region. Vi är glada över att ha kunnat knyta Jonathan till oss och ser fram emot att nyttja hans erfarenhet inom rekrytering och försäljning”, säger Helena Salomonsson, chef för Newsecs erbjudande inom rekrytering och interimslösningar.

Newsecs erbjudande inom rekrytering och interimslösningar har haft en stark tillväxt sedan starten för 5 år sedan och sysselsätter idag ca 40 medarbetare.

”Efter många år i rekryteringsbranschen ser jag nu fram emot vara en del av Newsecs starka varumärke och bredda erbjudandet. Det ska bli otroligt spännande att få bygga upp en verksamhet och på sikt även forma mitt team säger Jonathan Herrlin, Area Manager.

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning. Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 1700 medarbetare fördelade i samtliga sju länder i Norden och Baltikum. Newsec har ca 370 miljarder kronor under förvaltning, tecknar årligen hyresavtal om ca 1,3 miljoner kvadratmeter, genomför transaktioner om ca 30 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av ca 1400 miljarder kronor. Tack vare stora volymer, lokal närvaro samt bredd och djup inom olika verksamheter besitter Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

Marknadsrapporten Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001. Ladda ner den senaste rapporten på www.newsec.com/npo

I april börjar Jonathan Herrlin som Area Manager i Malmö för Newsecs erbjudande inom rekrytering och interimslösningar. Jonathan kommer närmast från Mercuri Urval och ska i sin nya roll bygga upp och etablera verksamheten i Malmö och Öresundsregionen.

Läs vidare »
Imwrhljgibf3cje7zmnp
Xkz5gmwjivbs3bbljxiv Wzwz6w7tdq5dxc7pnbxm

Max Barclay ny chef för Newsecs nordiska rådgivningsverksamhet

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 08:00 CEST

Max Barclay har utsetts till att, utöver sin roll som svensk rådgivningschef, ansvara för hela Newsecs rådgivningsverksamhet. Max har arbetat inom Newsec i mer än 20 år, har ett starkt engagemang för affären och ett brett nätverk i branschen. Utöver sina engagemang inom Newsec är Max även ordförande i Urban Land Institute (ULI) i Sverige.

Media no image
Yzgig6f4wzqyx8u0ram9 Xkz5gmwjivbs3bbljxiv

Newsec återigen rankad som en av Sveriges bästa arbetsplatser

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 06:00 CEST

För nionde året i rad har Great Place to Work utsett Newsec till en av Sveriges bästa arbetsplatser. I år försvarar Newsec förra årets tredjeplats i kategorin stora organisationer.

”Det är med stor glädje och stolthet vi tar emot den här utmärkelsen. Att vi utnämns för nionde året i rad är ett kvitto på vårt målmedvetna arbete med värdegrunden ”Passion för kollegor och kunder”, säger Mattias Johansson, chef Newsecs svenska förvaltningsverksamhet.

”För ett företag som vårt är personalen otvivelaktigt den viktigaste resursen. Därför är den här typen av mätningar av stor betydelse och vi känner oss stolta och ödmjuka inför de fina resultaten”, säger Max Barclay, chef Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.

Great Place to Work hjälper organisationer inom alla branscher att utvärdera och utveckla sin arbetsplatskultur. Newsec har utvärderats enligt Great Place to Works modell som innebär en samlad bedömning utifrån en medarbetarundersökning samt utvärdering av organisationens arbetsgivarerbjudande.

”Som medarbetare är det tydligt att Newsec värdesätter och satsar på sin personal. Jag upplever att jag får mycket stöd från kollegor och ledare och har tidigt fått ta eget ansvar vilket varit givande för min utveckling”, säger Sonja Stopner, Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.

Sedan 2014 ingår Newsec även i Great Place to Works ”Hall of Fame” tillsammans med andra företag som rankats som Sveriges bästa arbetsplatser i mer än fem år.

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning. Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 1700 medarbetare fördelade på samtliga sju marknader i Norden och Baltikum. Newsec har ca 370 miljarder kronor under förvaltning, tecknar årligen hyresavtal om ca 1,3 miljoner kvadratmeter, genomför transaktioner om ca 30 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av ca 1400 miljarder kronor. Tack vare stora volymer, lokal närvaro samt bredd och djup inom olika verksamheter besitter Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

Marknadsrapporten Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001. Ladda ner den senaste rapporten på www.newsec.com/npo

För nionde året i rad har Great Place to Work utsett Newsec till en av Sveriges bästa arbetsplatser. I år försvarar Newsec förra årets tredjeplats i kategorin stora organisationer.

Läs vidare »
Media no image
Xkz5gmwjivbs3bbljxiv Wzwz6w7tdq5dxc7pnbxm

Svenska kommuner går starkt i Newsecs mätning

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2018 07:00 CET

För andra året i rad utvärderar Newsec Sveriges 28 största kommuners konkurrenskraft utifrån parametrar som sysselsättningsgrad, inkomstnivåer och nya företagsetableringar. Resultaten visar att 22 av 28 kommuner uppvisar en ökad konkurrenskraft för perioden 2018-2020 jämfört med förra årets mätning. Utöver kommunernas unika karakteristika kan detta delvis förklaras av den högkonjunktur som präglat svensk ekonomi under de senaste åren.

Den kommun som har gjort den största klättringen är Södertälje som avancerar från plats 24 till plats 20. Södertälje har haft en befolkningstillväxt över rikets genomsnitt, förvärvsinkomster och andelen nystartade företag har ökat och arbetslösheten har minskat.

De få kommuner som inte avancerat i årets mätning uppvisar samma goda nyckeltal som förra året vilket ger en indikation om den underliggande styrkan i svensk ekonomi.

”Det är spännande att se resultaten av den här mätningen och att gå in och analysera vad som är utmärkande för de kommuner som går särskilt bra. Trots kommunernas stora variation i storlek och läge ser vi en generell positiv trend som vi tror kommer att stå sig över de kommande åren”, säger Max Barclay, chef Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.

Exempel på faktorer som en majoritet av kommunerna uppvisat i årets ranking:

  • Flertalet kommuner uppvisar en minskad arbetslöshet
  • 17 av 28 kommuner uppvisar en större ökning i förvärvsinkomst per invånare jämfört med riket som helhet
  • 26 av 28 kommuner uppvisar en starkt positiv trend på ett ökat antal nystartade företag de senaste fem åren
  • Samtliga kommuner uppvisar en fortsatt hög andel invånarna som erhåller en eftergymnasial utbildning, varav 10 av 28 kommuner ökade sin andel år 2016/2017
  • Samtliga kommuner uppvisar en positiv trend på antalet nystartade företag som forskningsdrivna företagsparker genererar per år, varav 10 av 28 kommuner uppvisar en större ökning år 2016/2017

Den fullständiga rapporten går att beställa via www.newsec.se.

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning. Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 1700 medarbetare fördelade på samtliga sju marknader i Norden och Baltikum. Newsec har ca 370 miljarder kronor under förvaltning, tecknar årligen hyresavtal om ca 1,3 miljoner kvadratmeter, genomför transaktioner om ca 30 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av ca 1400 miljarder kronor. Tack vare stora volymer, lokal närvaro samt bredd och djup inom olika verksamheter besitter Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

Marknadsrapporten Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001. Ladda ner den senaste rapporten på www.newsec.com/npo

För andra året i rad utvärderar Newsec Sveriges 28 största kommuners konkurrenskraft utifrån parametrar som sysselsättningsgrad, inkomstnivåer och nya företagsetableringar. Resultaten visar att 22 av 28 kommuner uppvisar en ökad konkurrenskraft för perioden 2018-2020 jämfört med förra årets mätning.

Läs vidare »
Media no image
Yzgig6f4wzqyx8u0ram9 Wzwz6w7tdq5dxc7pnbxm

Newsec levererar i svensk-norsk gränshandel

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 07:00 CET

Newsec har det senaste två åren i snabb takt expanderat uthyrningsverksamheten i anslutning till den svensk-norska gränshandeln, en region som sträcker sig från Charlottenberg i norr till Strömstad i söder. Vid Töcksfors Handelspark ansvarade Newsec nyligen för uthyrningen av 3000 kvm till Dollarstore och var involverad i en fastighetsförsäljning till Lidl.

I uppdrag åt olika kunder kopplade till den svensk-norska gränshandeln har Newsec tecknat ett flertal kontrakt med nya aktörer. Kunder som vänder sig till Newsec efterfrågar många gånger en samarbetspartner som agerar över hela Norden och kan erbjuda tjänster på båda sidor om de norsk-svenska landsgränserna.

”Den här regionen kännetecknas verkligen av handel och kommers och alla de kringverksamheter som naturligt kommer med sådan verksamhet. Vi har arbetat med alla typer av hyresgäster – från stora matvarubutiker till enskilda restaurangägare. Det är roligt att känna att vi har fått ett ordentligt fotfäste i en så dynamisk del av Sverige”, säger Marie Eriksson, Head of Leasing, Newsec Property Asset Management in Sweden.

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning. Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 1700 medarbetare fördelade på samtliga sju marknader i Norden och Baltikum. Newsec har ca 370 miljarder kronor under förvaltning, tecknar årligen hyresavtal om ca 1,3 miljoner kvadratmeter, genomför transaktioner om ca 30 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av ca 1400 miljarder kronor. Tack vare stora volymer, lokal närvaro samt bredd och djup inom olika verksamheter besitter Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

Marknadsrapporten Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001. Ladda ner den senaste rapporten på www.newsec.com/npo

Newsec har det senaste två åren i snabb takt expanderat uthyrningsverksamheten i anslutning till den svensk-norska gränshandeln, en region som sträcker sig från Charlottenberg i norr till Strömstad i söder. Vid Töcksfors Handelspark ansvarade Newsec nyligen för uthyrningen av 3000 kvm till Dollarstore och var involverad i en fastighetsförsäljning till Lidl.

Läs vidare »
Media no image
Xkz5gmwjivbs3bbljxiv Wzwz6w7tdq5dxc7pnbxm

Myter om den svenska bostadsmarknaden – vad är egentligen sant?

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 07:00 CET

Den senaste tiden har bjudit på en hel del påståenden om den svenska bostadsmarknaden som i vissa fall relativt okritiskt har accepterats som sanningar. I vårens utgåva av Newsec Property Outlook undersöker vi hur det egentligen ligger till.

Rapporten går igenom fyra myter: stiger verkligen konstruktionskostnader i en aldrig tidigare skådad takt; finns det verkligen inga lediga lägenheter i Sverige; byggs det idag mer än någonsin förr, och är sant att vi har sett en explosion i antal bostadsutvecklare?

”Utvecklingen på den svenska marknaden för bostadsfastigheter har varit otroligt stark de senaste åren och det är naturligt att tillväxttakten någon gång mattas av. Under hösten smög sig en tydlig oro in bland köpare, utvecklare och politiker och media var inte sena att hänga på. I en sådan miljö är det lätt att tappa sitt kritiska tänkande. Vi har i den här rapporten analyserat ett antal vanligt förekommande påståenden för att reda ut vad som är baserat på faktiska fakta, och vad som är fiktion”, säger Max Barclay, chef Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.

Newsec förutspår att den senaste tidens utveckling kommer att leda till en signifikant minskad transaktionsvolym inom bostadsprojekt för helåret 2018. Samtidigt finns goda förutsättningar för ett antal större strukturaffärer vilket kan ge en total transaktionsvolym i nivå med 2017 års siffror på omkring 150 miljarder kronor.

Ladda hem rapporten och läs mer: newsec.se/npo

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning. Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 1700 medarbetare fördelade på samtliga sju marknader i Norden och Baltikum. Newsec har ca 370 miljarder kronor under förvaltning, tecknar årligen hyresavtal om ca 1,3 miljoner kvadratmeter, genomför transaktioner om ca 30 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av ca 1400 miljarder kronor. Tack vare stora volymer, lokal närvaro samt bredd och djup inom olika verksamheter besitter Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

Marknadsrapporten Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001. Ladda ner den senaste rapporten på www.newsec.com/npo

Den senaste tiden har bjudit på en hel del påståenden om den svenska bostadsmarknaden som i vissa fall relativt okritiskt har accepterats som sanningar. I vårens utgåva av Newsec Property Outlook undersöker vi hur det egentligen ligger till.

Läs vidare »
Xqdlpcwrfvvtoxvxb44p
Wzwz6w7tdq5dxc7pnbxm

Newsec stärker banden till danskt rådgivningsbolag – går in som ägare

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 07:00 CET

Newsec har sedan april 2016 ett franchiseavtal med det danska rådgivningsbolaget Newsec Egeskov & Lindquist. Efter snart två års framgångsrikt samarbete går nu Newsec in som delägare i verksamheten och tydliggör därmed det redan starka fotfästet i grannlandet.

Media no image
Amwzr6wg1qno8xj7w2ym Wzwz6w7tdq5dxc7pnbxm

Newsec säljrådgivare när Wilundia köper av BJC Group

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 07:00 CET

Wilundia AB förvärvar tomträtten Högsbo 11:1 i Högsbo Industriområde, Göteborg. Byggnaden, som innehåller kontors-, industri- och lagerytor med en total uthyrningsbar area om 2 932 kvm, säljs av BJC Group. 

Fastigheten är upplåten med tomträtt och byggnadens area fördelas över 1 842 kvm kontor och 1 090 kvm industri. Newsec har agerat säljrådgivare i transaktionen.

”Genom den här försäljningen renodlar vi vårt fastighetsinnehav och kan fortsatt koncentrera oss på vår projektportfölj som inrymmer utvecklingsfastigheter för nyproduktion av hyres- och bostadsrätter samt vård- och seniorboenden. Fastigheten var för oss färdigutvecklad och vi välkomnar Wilundia som ny ägare”, säger Bengt Westin, VD BJC Group AB.

”Fastighetsmarknaden i Göteborg är fortsatt mycket stark och vi har det sista halvåret förmedlat ett stort antal objekt inom kontors- och industrisegmentet. Vi har vid samtliga försäljningar sett ett brett intresse från såväl lokala som nationella aktörer, vilket stärker vår teori om att Göteborg är högintressant ur ett investerarperspektiv”, säger Mattias Andersson, chef Newsecs västsvenska transaktionsverksamhet.

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning. Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 1 700 medarbetare fördelade på samtliga sju marknader i Norden och Baltikum . Newsec har ca 370 miljarder kronor under förvaltning, tecknar årligen hyresavtal om ca 760 000 kvadratmeter, genomför transaktioner om ca 30 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av ca 1600 miljarder kronor. Tack vare stora volymer, lokal närvaro samt bredd och djup inom olika verksamheter besitter Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

Marknadsrapporten Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001. Ladda ner den senaste rapporten på www.newsec.com/npo

Wilundia AB förvärvar tomträtten Högsbo 11:1 i Högsbo Industriområde, Göteborg. Byggnaden, som innehåller kontors-, industri- och lagerytor med en total uthyrningsbar area om 2 932 kvm, säljs av BJC Group.

Läs vidare »
Media no image
Wzwz6w7tdq5dxc7pnbxm

Framgångsrikt samarbete bakom logistikuthyrning i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 07:00 CET

I samarbete med JLL har Newsec säkrat en ny hyresgäst till en logistikfastighet i Göteborgs hamn. Vink Essåplast Group AB flyttar i september in på omkring 4 600 kvm lager och 300 kvm kontor i den nyrenoverade byggnaden – en affär som möjliggjordes tack vare ett nära samarbete mellan de två konsultbolagen.

Newsec förvaltar sedan 2006 logistikfastigheten på Förrådsgatan 18 som totalt består av omkring 16 000 kvm. Fastigheten har under de senaste åren genomgått stora renoveringsarbeten och fått nytt armerat golv, LED-belysning samt nya portar och lasthus.

”Det här är en spännande lokal eftersom det är relativt ovanligt med så pass stora logistikytor i Göteborg. Det är också väldigt roligt att ha hittat den nya hyresgästen tack vare samarbete med en branschkollega”, säger Gustav Dahlfors, Key Account Manager, Newsecs svenska förvaltningsverksamhet.

Ansvarig projektledare på JLL var Rikard Lindkvist som kommenterar affären så här:

”Det är glädjande att vi tillsammans med Newsec lyckats med denna etablering." 

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning. Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 1 700 medarbetare fördelade på samtliga sju marknader i Norden och Baltikum . Newsec har ca 370 miljarder kronor under förvaltning, tecknar årligen hyresavtal om ca 760 000 kvadratmeter, genomför transaktioner om ca 30 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av ca 1600 miljarder kronor. Tack vare stora volymer, lokal närvaro samt bredd och djup inom olika verksamheter besitter Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

Marknadsrapporten Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001. Ladda ner den senaste rapporten på www.newsec.com/npo

I samarbete med JLL har Newsec säkrat en ny hyresgäst till en logistikfastighet i Göteborgs hamn. Vink Essåplast Group AB flyttar i september in på omkring 4 600 kvm lager och 300 kvm kontor i den nyrenoverade byggnaden – en affär som möjliggjordes tack vare ett nära samarbete mellan de två konsultbolagen.

Läs vidare »
Fjpynfg6ecexdcya21lc
Xkz5gmwjivbs3bbljxiv Wzwz6w7tdq5dxc7pnbxm

Nya ledarroller i svenska rådgivningsteamet och mer nordiskt fokus

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 07:00 CET

Newsecs svenska rådgivningsverksamhet möblerar om i ledningsgruppen och utser Dan Sandstedt som ny chef för Capital Markets. Han ersätter Max Barclay som nu fokuserar på sin roll som övergripande chef för den svenska rådgivningsverksamheten samtidigt som han adderar nya ansvarsområden. Transaktionsteamet växer också med en person, Camilla Harvenberg som går in som Senior Associate.

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Head of Communication
  • ann.sonne@newsec.com
  • 08-454 40 99

Om Newsec

The Full Service Property House in Northern Europe

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster.

Adress