Skip to main content

Allt större utländskt intresse för svenska fastigheter

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 08:00 CET

Internationella investerare har den senaste tiden markant ökat sin andel av den svenska transaktionsmarknaden avseende kommersiella fastigheter. Under de första elva månaderna 2015 har de fördubblat sin relativa investeringsvolym jämfört med samma period föregående år och står nu för cirka 30 procent av transaktionsvolymen. Motsvarande investeringsvolymer från internationella aktörer har inte setts sedan 2008. Newsec bedömer att den totala transaktionsvolymen under 2015 kommer att uppgå till cirka 135 miljarder.

Större transaktioner har varit ledordet för de utländska investeringarna under 2015. Ett exempel är amerikanska kapitalförvaltaren Blackstones köp av Obligo, omfattande en större portfölj med bland annat fastigheter i Sverige för cirka 9,5 miljarder, främst kontors- och logistikfastigheter primärt lokaliserade i Stockholm och Göteborg. Transaktionen är också intressant mot bakgrund av att Blackstone tidigare varit aktiva på den svenska fastighetsmarknaden och nu åter investerar i Sverige. Även danska investerare är tillbaka på marknaden, en kategori som investerade tungt före finanskrisen 2008. Ett danskt konsortium finansierat av danska pensionspengar stod för årets näst största affär då de förvärvade NREPs logistikportfölj som är spridd över landet för cirka 4,4 miljarder. Brittiska investerare har generellt visat ett stort intresse för handelsfastigheter, vilket demonstreras genom Grosvenors köp av Skärholmens Centrum. Förvärvet är den största enskilda fastighetstransaktionen under året med en volym på cirka 3,5 miljarder.

”Ett ökat inflöde av utländskt kapital har tidigare kännetecknat slutet på en uppgångsfas i fastighetscykeln, som sedan följts av fallande fastighetsvärden. I dagens marknad, med stort tillflöde av främst pensionskapital till fastighetsmarknaden tillsammans med ett fortsatt lågränteklimat finns ännu inga tendenser till fallande värden”, säger Jakob Pettersson, Head of Research, Newsec Sweden.

Institutioner och börsnoterade fastighetsbolag har varit och är stora nettoköpare. En stor del av svenska institutionskapitalet investeras nu i bostäder, medan de noterade bolagen främst förvärvat kontorsfastigheter. Fastighetsfonder var stora nettosäljare under 2014, och denna trend har förstärkts under året.

”God tillgång till billigt kapital, tillsammans med en övervikt av köpare med lång investeringshorisont, har lett till kraftigt sjunkande direktavkastningskrav, främst i kommersiella segment i bästa läge. Även för bostäder i tillväxtorter har direktavkastningskraven sjunkit kraftigt, såväl avseende välbelägna bostadsfastigheter som bostäder i sämre lägen och för miljonprogramsfastigheter. Detta segment har dock hittills inte attraherat utländskt kapital”, säger Jakob Pettersson, Head of Research, Newsec Sweden.

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster. Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 1000 medarbetare fördelade på 32 kontor. Newsec har ca 260 miljarder kronor under förvaltning, tecknar årligen hyresavtal om ca 500 000 kvadratmeter, genomför transaktioner om mer än 30 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av ca 1000 miljarder kronor. Tack vare stora volymer, lokal närvaro samt bredd och djup inom olika verksamheter besitter Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

Marknadsrapporten Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001. Ladda ner den senaste rapporten på www.newsec.com/npo

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.