Skip to main content

Gallerian Vågen får Örebro kommuns byggnadspris 2011

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2011 13:15 CET

Gallerian Vågen har tilldelats utmärkelsen Örebro kommuns byggnadspris 2011.  Fastigheten, som är ombyggd mellan åren 2008-2011 omfattar cirka 15 000 kvm uthyrningsbar yta, ägs av tjänstepensionsbolaget Alecta och förvaltas av Newsec Asset Management. Priset instiftades 1982 och har som ambition att öka förståelsen för god arkitektur och de estetiska värdenas betydelse för vår livsmiljö.

"Det är med glädje och stolthet som vi tar emot detta pris å fastighetsägaren Alectas vägnar. Projektet har möjliggjorts tack vare det goda samarbetet mellan Alecta, Newsec och företrädare för Örebro kommun”, säger Centrumchef Fredrik Bergkvist, Newsec Asset Management.

Newsec utvecklar och förvaltar samtliga fastigheter som ägs av tjänstepensionsbolaget Alecta i Sverige.

"Det är extra roligt att få detta pris för Vågen i Örebro med tanke på att vi har identifierat Örebro som en intressant marknad. Vågen kan ses som steg ett i en trestegsraket och där vi nu fortsätter med utvecklingsarbetet i Krämaren och i tidigare mässområdet”, säger Peter Liderås, Chef Fastighetsutveckling & Projekt.

Örebro kommuns ombyggnadspris instiftades 1982. Avsikten var att visa på goda exempel på ombyggnadsprojekt i kommunen. 2001 ändrades priset till att även innefatta nya byggnader. Priset, som består av en bronsplatta att sätta på byggnaden, är utformat av konstnären Rune Nordström och utdelas årligen till ett berömvärt byggnadsprojekt.

"I de fastigheter vi utvecklar är det viktigt att såväl funktion som ändamål med fastigheten går hand i hand med estetiken för att få en tidsenlig, funktionell och konkurrenskraftig produkt på marknaden", säger Mats Eriksson, Affärsansvarig Retail vid Newsec Asset Management.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Bergkvist, Centrumchef, Newsec Asset Management,
Telefon 0708-45 71 94, e-post fredrik.bergkvist@newsec.se

Mats Eriksson, Affärsansvarig Retail, Newsec Asset Management
Telefon 0705-88 79 99, e-post mats.eriksson@newsec.se

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster via affärsområdena Advice, Asset Management och Transactions.  Newsec grundades 1994 och är partnerägt. Koncernen har egen verksamhet i sex länder, över 500 medarbetare och omsätter cirka 600 MSEK. 

Newsec genomför årligen hundratals uppdrag och förvaltar över tusen fastigheter. Genom den stora volymen, lokal närvaro samt bredden och djupet inom de olika verksamheterna erhålls stor kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001. Ladda ner den senaste rapporten på www.newsec.com/npo.

Bifogade filer

PDF-dokument