Skip to main content

Kontor tar mindre plats och utländska aktörer nettoköper för femte kvartalet i rad – Newsec summerar transaktionsåret 2017

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2018 07:00 CET

Trots en osäker höst med längre ledtider så konkluderar Newsec att 2017 överträffade prognoserna och blev ytterligare ett starkt år. Den totala transaktionsvolymen landade på 148 miljarder kronor (201) varav det fjärde kvartalet stod för 48,9 miljarder kronor (76,7) och december för 28,4 miljarder kronor – inte långt från fjolårets 30,4 miljarder kronor.

Under andra halvan av 2017 duggade det tätt mellan rapporterna om en övervärderad privatbostadsmarknad vilket gav effekt hos flera projektutvecklare och ledde till längre och ibland avbrutna processer i affärer med bostadsbyggrätter. Bostäder gick under 2017 om kontor som det största segmentet och landade på 26% av den totala transaktionsvolymen vilket var samma andel som året innan, medan kontor föll från 30 till 18%.

Den låga omsättningen av kontorsfastigheter förklaras framförallt av att institutionella långsiktiga ägare förvärvat denna typ av fastigheter under lång tid och att tyngdpunkten inom segmentet återfinns i de bästa lägena där priserna är som allra högst. Nuvarande lagar och regler medger endast en begränsad nyproduktion vilket ytterligare spär på utbudsbristen.

”Vi kan konstatera att 2017 överträffade våra förväntningar, mycket tack vare en stark december. Vi pratade en hel del om kontorsmarknaden under 2017 och varnade bland annat för skriande brist på bra ytor i centrala Stockholm och historiskt höga hyresnivåer som gör det svårt för mindre företag att etablera sig. Newsecs bedömning är att kontor i goda lägen kommer gå starkt även under 2018, främst på grund av fortsatt hyrestillväxt”, säger Max Barclay, chef Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.

Utländska aktörer ser med fortsatt intresse på Norden och var för femte kvartalet i rad nettoköpare i Sverige. Andelen utländska aktörer landade för helåret på 23% (19% 2016, 26% 2015). China Investment Corporations förvärv av delar av Blackstones europeiska logistikportfölj, med bland annat nio svenska fastigheter till ett bedömt marknadsvärde på över 2 miljarder kronor, var det största utländska förvärvet på den svenska marknaden under 2017. Det var första gången en kinesisk investerare genomförde en större fastighetsaffär i Sverige. Norge är det land som hamnar i topp sett till utländska investeringar i Sverige men även amerikanska och brittiska aktörer utmärker sig på köpsidan. 

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning. Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 1 700 medarbetare fördelade på samtliga sju marknader i Norden och Baltikum . Newsec har ca 370 miljarder kronor under förvaltning, tecknar årligen hyresavtal om ca 760 000 kvadratmeter, genomför transaktioner om ca 30 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av ca 1600 miljarder kronor. Tack vare stora volymer, lokal närvaro samt bredd och djup inom olika verksamheter besitter Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

Marknadsrapporten Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001. Ladda ner den senaste rapporten på www.newsec.com/npo

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.