Skip to main content

Kraftigt minskad transaktionsvolym på den svenska fastighetsmarknaden under första kvartalet 2009

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 10:05 CEST

Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden uppgick till 4,5 miljarder kronor under första kvartalet 2009, vilket motsvarar en minskning med 76 % jämfört med det första kvartalet 2008 och 82 % jämfört med det första kvartalet 2007.

Detta framgår av NewsecBarometern Q1 2009, en kvartalsrapport över den svenska marknaden för kommersiella fastigheter, vilken ges ut av den nordiska fastighetsrådgivaren Newsec.

- Den kraftiga inbromsningen på transaktionsmarknaden beror främst på det kärva finansieringsläget, vilket har inneburit både färre och mindre affärer under första kvartalet i år jämfört med de tidigare årens första kvartal, säger Marie Bucht, analyschef på Newsec. Nybelåning av fastigheter till rimliga villkor är fortsatt extremt svårt.

- Dessutom kan vi konstatera att de flesta transaktionerna gjordes i Stockholmsområdet och att det var svenska aktörer på köpsidan i samtliga fastighetstransaktioner över 100 miljoner kronor.

Så sent som 2007 stod internationella investerare för cirka 60 % av den totala investeringsvolymen i Sverige. I slutet av 2007 började de dock inta en alltmer avvaktande hållning i takt med den tilltagande globala finanskrisen. Under 2008 minskade de utländska aktörernas andel av transaktionsvolymen med 34 procentenheter till totalt 25 %. De dominerande investerarna är svenska fastighetsföretag och institutioner med låg belåningsgrad. Efterfrågan på fastigheter med moderna och effektiva kontorslokaler i bra kommunikativa lägen är fortsatt relativt god.

Den största transaktionen under kvartalet var AMF Fastigheters köp av tomträttsfastigheten Hammaren 15, numera kallad Europahuset, i centrala Stockholm från Rreef Investment GmbH, ett dotterbolag till Deutsche Bank. Andra betydande transaktioner under perioden var Alectas köp av en handelsfastighet i Borås, med ICA Maxi Stormarknad som största hyresgäst på ett 25-årigt hyresavtal, och köpet av en industri- och lagerfastighet i Nyköping, med Nyköpings kommun som hyresgäst på ett 20-årigt hyresavtal. Dessutom sålde det kommunala bostadsbolaget Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg fyra fastigheter till bostadsrättsföreningar till en sammanlagd köpeskilling om drygt 480 miljoner kronor. Ytterligare en stor affär var AFAFastigheters köp av fastigheten Elefanten Mindre 1, belägen på Drottninggatan i centrala Stockholm, från Fabege.

De flesta fastighetsägare har idag starka kassaflöden, men en del har problem med finansieringsavtal. Fastighetsvärdena för kontor i Stockholm CBD bedöms ha sjunkit med cirka 10-15 % jämfört med toppnoteringen för 1-2 år sedan. På hyresmarknaden upplever vi nu början på en nedgång. Det är dock stor skillnad mellan olika objekt och mikrolägen och för de mest attraktiva lokalerna har nedgången varit marginell.


För ytterligare information kontakta:

Marie Bucht, analyschef Newsec
Tel: 08-454 40 80, 0708-44 30 70
marie.bucht@newsec.se

Newsec är norra Europas enda fullserviceföretag inom fastighetsbranschen, med över 20 kontor i 8 länder. Newsec erbjuder tjänster till såväl fastighetsägare som företag som hyr eller äger sin fastighet. Newsec har över 700 anställda och har den senaste tiden varit rådgivare i affärer med ett sammanlagt värde av över 90 miljarder kronor. Vi värderar fastigheter värda mer än 650 miljarder kronor per år och förvaltar över 1000 fastigheter med ett totalt värde av 100 miljarder kronor. Detta gör oss till norra Europas enda fullserviceföretag inom fastighetsbranschen vilket ger oss en unik förmåga att förutsäga framtiden. Mer information på www.newsec.se.

Om NewsecBarometern. NewsecBarometern analyserar utvecklingen av fastighetsmarknaden i Sverige under det senaste kvartalet. Analysen sammanställs och publiceras av fastighetsrådgivaren Newsec.

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy